Holmen föreslår extra utdelning

Johanna Cederblad/TT

Publicerad 2022-01-28

Holmen vill ge aktieägarna extra utdelning. Arkivbild.

Skogsbolaget Holmen redovisar ett resultat före skatt på 996 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Det kan jämföras med 584 miljoner kronor för samma tid 2020.

Omsättningen var 4 770 miljoner kronor under fjärde kvartalet, upp från 4 249 miljoner kronor 2020.

Styrelsen föreslår en rejäl utdelning till aktieägarna.

”Mot bakgrund av den goda resultatutvecklingen och vår starka finansiella ställning föreslår styrelsen att utdelningen per aktie höjs från 7:25 kronor till 7:50 kronor samt att en extra utdelning om 4 kronor per aktie lämnas” skriver vd Henrik Sjölund.

Han konstaterar att marknaden för trävaror har varit stark, men att priserna har sjunkit i slutet av förra året. Kvartalet har också präglats av höga priser på energi.

”Energisituationen i Europa förvärrades under fjärde kvartalet och elpriset i södra Sverige steg till höga nivåer. I norra Sverige, där vi har merparten av vår energiproduktion, sjönk däremot priset till följd av begränsningar i överföringskapaciteten inom landet” skriver Henrik Sjölund.