20 år gammal regel straffar pensionärer

Regeln har inte ändrats sedan den infördes 2003. Trots att många med riktigt låg pension straffas av den.

Pensionssmockan som drabbar de med sämst pension