Rekordhög ISK-skatt nästa år

Publicerad 2023-11-23

Nästa år blir ISK-skatten för första gången över 1 procent.

Det står klart efter Riksgäldens senaste justering av statslåneräntan.

Den låga skatten har bidragit till att göra investeringssparkonto, ISK, till en av de populäraste sparformerna.

I stället för 30 procents skatt på reavinster betalar man en årlig 30-procentig skatt på ett schablonbelopp. Schablonen bygger på den statslåneränta som gällde den 30 november föregående år.

Själva schablonbeloppet beräknas något förenklat så här: statslåneräntan plus en procentenhet gånger det genomsnittliga kapitalet på kontot. På schablonbeloppet dras 30 procents skatt.

Statslåneräntan fastställs varje vecka av Riksgälden, den myndighet som bland annat hanterar den svenska statsskulden.

Och sedan att Riksgälden i dag fastställde statslåneräntan för den kommande veckan till 2,62 procent står det nu klart att ISK-skatten nästa år blir högre än någonsin, 1,09 procent.

Så sent som 2022 var ISK-skatten den lägsta möjliga: 0,375 procent. Nästa år kommer skatten alltså att ha höjts med hela 190 procent på bara två år.

ÅrtalISK-skatt
20120,495
20130,447
20140,627
20150,27
20160,42
20170,375
20180,447
20190,453
20200,375
20210,375
20220,375
20230,882
20241,086
ISK har blivit ett populärt sätt att spara på börsen, mycket på grund av den låga skatten.