Ökad tilltro hos exportbolag – men kronan oroar

TT

Publicerad 2023-06-15

Svenska exportföretag ser ljusare på framtiden. På bilden containrar i hamnen i Helsingborg. Arkivbild.

Svenska exportföretag upplever stärkt framtidstro trots det ansträngda ekonomiska läget, enligt Exportkreditbarometern. Men färre bolag anser att den svaga kronan är gynnsam för exporten.

Under de kommande tolv månaderna räknar tre av tio (31 procent) av de stora exportbolagen med att deras finansiella situation kommer att stärkas. Fler ser även framför sig ökad orderingång och möjlighet att anställa fler.

Därtill tror färre företag på höjda räntor – en stor andel bedömer till och med att räntehöjningarna har nått sin topp.

Undersökningen visar även en attitydförändring när det gäller den svaga kronkursen, som ibland kan vara en konkurrensfördel för exportbolag.

Men nu uppger färre av de stora bolagen, fem av tio (54 procent), att en försvagad krona är till deras fördel, vilket kan jämföras med sex av tio (62 procent) i höstens undersökning.