Vision-enkät: Unga får oftare hot på jobbet

Micke Larsson/TT

Publicerad 2022-12-21

En av fem unga kvinnor hade under det senaste året utsatts för sexuella trakasserier på arbetet, enligt undersökningen. Arkivbild.

Unga arbetstagare är mer utsatta för en rad problem än vad deras äldre kollegor är. Det visar en undersökning av arbetsmiljön som fackförbundet Vision gjort.

Värst drabbade är anställda inom socialt arbete, och personer med olika typer av tillfälliga jobb.

En av tre i åldersgruppen 20–29 år uppgav i enkäten att de blivit utsatta för hot eller våld under det senaste året.

Sex av tio i gruppen upplevde arbetet som psykiskt påfrestande.

Bland unga kvinnor hade en av fem utsatts för sexuellt trakasseri på arbetsplatsen, under det senaste året.

– Det är alldeles för höga siffror, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

– Vi måste vara mycket mer måna om ungas arbetsmiljö, och se till att de får ett bättre välkomnande i arbetslivet, anser Magnusson.

Många kvinnor

Vision organiserar tjänstemän inom kommuner, regioner, bolag med koppling till välfärden, samt Svenska kyrkan. Förbundet har omkring 200 000 medlemmar.

Enkäten gick ut till ett representativt urval av Visions medlemmar. Nästan 10 000 personer svarade. Fyra av fem svarande är kvinnor.

Svarsfrekvensen blev ändå låg, 27 procent. Personer med fackligt engagemang, och personer som upplevt problem, kan tänkas ha svarat i högre utsträckning än andra.

Det var ingen större skillnad i svarsfrekvens mellan olika åldersgrupper.

Hot och våld kommer sällan från arbetskamrater, utan oftast från andra personer som de anställda träffar i sitt arbete – till exempel inom socialtjänsten, eller som behandlingsassistenter.

Viktigt anmäla

Det kan finnas flera orsaker till att unga anställda drabbas värst.

– Det är viktigt att man får en god introduktion på arbetsplatsen, framhåller Veronica Magnusson.

Dit hör att få utbildning i hur man bör agera i situationer som kan bli hotfulla, men också att veta sina rättigheter inom som anställd.

– Det är också viktigt att ha en kultur på arbetsplatsen där man hela tiden anmäler tillbud, incidenter och arbetsskador, säger Magnusson.

– Yngre är både mer utsatta, och drar sig mer för att framföra kritik på jobbet – vilket kan bero på att de har otrygga anställningar, fortsätter hon.

Dessutom påverkar omgivningens attityder.

– Det verkar finnas en ålderism som riktar sig mot yngre, så att man tycker att det är lättare att ta till hot eller angrepp på en person som man upplever vara yngre, säger Veronica Magnusson.

Sociala medier

Hot och kampanjer i sociala medier har förvärrat utsattheten för unga anställda inom exempelvis socialtjänsten, enligt Vision.

Veronica Magnusson framhåller att arbetsgivaren har ansvaret för att arbetssituationen är tillräckligt bra.

Inom socialtjänsten kan det till exempel handla om att ha rimlig tid för att meddela ett negativt besked, att vara två som tar emot ett visst besök, och att ha lokaler som är trygga, med larm och utrymningsvägar.