Elskatten höjs nio procent

TT

Publicerad 2022-12-02

Dyrare elskatt från årsskiftet.

Vid årsskiftet skrivs elskatten upp med nio procent. Det hänger ihop med indexeringen av skatten i linje med inflationstakten.

Därmed blir redan dyra elräkningar ännu dyrare för hushåll.

I dag ligger energiskatten på el på 36,0 öre per kWh. Efter årsskiftet blir skatten 39,2 öre, enligt regeringens förordning om omräknat belopp på energiskatten. I vissa delar av Norrland är skatten sedan tidigare nedsatt med 9,6 öre per kilowattimme.

Inklusive momsen är elskatten i dag 45,0 öre. Den nya elskatten med momsen påräknad blir 49,0 öre per kWh.

Även flygskatten för passagerare skrivs upp av samma anledning.

M: Höjs per automatik

Moderaterna har tidigare verkat för att sätta ned eller helt slopa elskatten under tider då hushåll pressas av höga elpriser. Nu påpekar finansminister Elisabeth Svantesson (M) att höjningen av elskatten är automatisk och att den blir nio procent på grund av inflationen.

– I grund och botten så visar det här hur dåligt inflation är, säger hon.

Enligt finansministern innebär höjningen 65 kronor mer per månad för en villa med cirka 20 000 kilowattimmars förbrukning.

TT: Men om höjningen är så liten, hade ni inte kunnat pausa indexeringen då?

– Det är många skatter som skrivs upp per automatik, och så har det skett under lång tid. Vi har gjort bedömningen att inte aktivt gå in och förändra lagstiftningen.

S: Det här duger inte

– När det gäller flygskatten, som Socialdemokraterna införde 2018, så har vi inte tyckt att det är en bra skatt, men i våra förhandlingar mellan de fyra samarbetspartierna så finns den kvar och den är en av många skatter som nu automatiskt skrivs upp, säger Elisabeth Svantesson.

Socialdemokraternas energipolitiska talesperson Fredrik Olovsson anser att regeringen sviker väljarna när elskatten inte sänks.

”Det här duger inte och svenska folket förtjänar ärlighet från sina folkvalda. Man kan inte svaja på det här sättet när människor är oroliga”, skriver han i en kommentar.