Riksbanken: Företagens kostnader rusar

TT

Publicerad 2022-11-02

Riksbankens företagsundersökning visar att konjunkturen saktar in. Arkivbild.

Det kommer allt fler tecken på att efterfrågan börjar vika, även om konjunkturen fortfarande är god. Det är slutsatser från Riksbankens företagsundersökning, en enkät som går ut till svenska storföretag.

Undersökningen visar att företagens kostnader har fortsatt att öka och att de därför höjer priserna mer och oftare än normalt. Något de också planerar att fortsätta med det kommande året.

Industriföretagen är mest nöjda med konjunkturen, medan delar av handeln upplever att efterfrågan redan nu är svag. I byggbranschen är produktionstakten hög, men orderingången för nya bostäder har tydligt bromsat in.

Energipriserna pekas ut som den största riskfaktorn för företagen.

Undersökningen genomfördes under perioden 20–30 september och besvarades av representanter från 39 företag och nio arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.