Fortum: Brett stöd krävs för ny kärnkraft

TT

Publicerad 2024-04-21

Fortum undersöker möjligheterna till ny kärnkraft i Sverige. Arkivbild.

Finländska energikoncernen Fortum utreder ny kärnkraft i Sverige, skriver Dagens industri. Förutsättningarna utreds i en förstudie och visar att en satsning kräver flera saker, bland annat ett brett politiskt stöd samt en ny elmarknadsmodell.

– Ett tydligt besked är att förutsättningarna måste finnas på plats för att vi ska kunna fatta investeringsbeslut och här är vår bedömning att det behövs förändringar jämfört med i dag, säger Jesper Marklund, ansvarig i Sverige för förstudien, till Di.

Marklund menar att det främst är en förändring på elmarknaden som måste till.

– Dagens marknad inte ger tillräckliga incitament för ny planerbar elproduktion. Vi anser därför att dagens elmarknad behöver kompletteras med långsiktigt incitament för ny elproduktion. Vi välkomnar därför regeringens utredningar om bland annat modeller för statlig riskdelning för ny kärnkraft.

Sedan tidigare är Fortum delägare i reaktorerna i Forsmark och Oskarshamn.