Rekord i oljeeldning på Karlshamnsverket

TT

Publicerad 2022-01-13

Karlshamnsverket ökade kraftigt användningen av olja under 2021. Arkivfoto.

Oljekraftverket i Karlshamn producerade under 2021 mer el än det gjort sammanlagt under de senaste tio åren. Karlshamnsverket körs dessutom allt oftare sommartid.

Karlshamnsverket är vintertid ett reservkraftverk för Svenska kraftnät. Under 2021 behövdes det bara användas som reservkraftverk tre gånger och då bara några timmar varje gång. Det är betydligt vanligare att verket körs igång när elpriset är högt och det är lönsamt för verket att vara i bruk.

– Enligt EU-lagstiftningen måste tillgänglig produktion ställas till elmarknadens förfogande, till exempel när det råder effektbrist i Sverige eller andra länder, säger Torbjörn Larsson som är presskommunikatör på Uniper Sverige som äger Karlshamnsverket.

Enligt Torbjörn Larsson har det blivit vanligare med elbrist sedan den planerbara elproduktionen minskat både i Sverige och omgivande länder. Han exemplifierar detta med att både i Tyskland och i Sverige har kärnkraftsreaktorer tagits ur drift de gångna åren. Om det dessutom är kallt och det blåser dåligt så räcker inte vindkraftverken, vattenkraften eller andra fossilfria reservkraftverk till. Då måste det oljeeldade Karlshamnsverket sättas igång, även om den oljeproducerade elen är dyr. Men det innebär också miljöpåverkan.

Koldioxidutsläppen ökar

Verket förbrukar upp till 140 000 liter olja i timmen när det är i full drift. Under 2021 gick det åt 28 000 ton olja. Detta innebär ett utsläpp av 90 000 ton koldioxid under förra året, vilket SVT Blekinge var först med att berätta.

Som SR P4 Blekinge också konstaterat producerade verket 110 000 MWh (megawattimmar) el under 2021, vilket är mer el än det producerat sammanlagt under de senaste tio åren då det producerades drygt 95 000 megawattimmar.

Under de senaste två åren har verket inte bara använts vid vindstilla köldknäppar vintertid, utan också under sommaren. Och även kommande somrar ökar sannolikheten för drift, tror Torbjörn Larsson. Även detta hänger samman med utebliven kärnkraftproduktion, hävdar han.

– Vi har bara hälften av reaktorerna, sex av tolv, kvar i Sverige och under sommaren görs det årliga underhållet. Schemaläggningarna av de här revisionerna blir svårare och systemet blir mera känsligt då det alltid är någon reaktor som är ur drift under revisionstiden.