Experterna: Inflationstoppen kan var nådd men osäkerhet kvarstår

Publicerad 2023-04-14

Färska siffror visar att inflationen sjunker mer än väntat.

Det kan innebära att vi nu nått inflationstoppen, men osäkerheten delar experterna om hur positivt vi ska se på beskedet.

– Det går åt rätt håll men det är alldeles för tidigt att säga att vi är igenom, säger Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank

I mars föll inflationen till 10,6 procent enligt måttet KPI vilket var lägre än ekonomernas samlade prognos som inför beskedet var på 11 procent.

Även andra underliggande mått visade vikande kurvor. För måttet KPIF, som är det som Riksbanken utgår ifrån i sitt inflationsmål på 2 procent och där ränteeffekterna har rensats bort, landade det på 8,0 procent i mars. Det ska jämföras med 9,4 procent i februari. Här låg förväntningarna på 8,3 procent i årstakt.

Enligt SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist kan det signalera att vi nu nått inflationstoppen.

– Det är en lättnad. Svensk inflation har visat en tröghet i att vika neråt men nu tror vi att man kan säga att vi har nått en inflationstopp.

”Vi är på väg åt rätt håll”

Samtidigt betonar han att den svenska inflationen fortsatt är på en väldigt hög nivå.

– Inflationsmonstret har fortfarande väldigt stora muskler, men dagens siffror visar enligt vår bedömning att vi är på väg åt rätt håll, säger Robert Bergqvist.

Riksbankens beslut om nästa styrränteförändring kommer den 26 april. Enligt Robert Bergqvist kan den sjunkande inflationen få påverkan i ett läge där Riksbankens direktion står och väger kring hur hårt man ska ta i.

– Vår prognos är fortsatt att Riksbanken kommer att höja med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Dagens inflationssiffra ökar dock inte risken för att det blir en höjning på 50 punkter eller mer, istället kan det öka sannolikheten för att det blir en lägre räntehöjning på 25 punkter.

När det gäller den underliggande inflationen där energi- och matpriser exkluderas, så kallad kärninflation, så landade den i mars på 8,9 procent, vilket ska jämföras med 9,3 procent i februari. Här låg ekonomernas prognos på 9,1 procent.

SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist.

Underliggande inflation oroar

Trots dämpningen är nivån något som Swedbanks chefsekonom Mattias Persson lyfter fram som fortsatt oroande.

– Det är fortfarande en väldigt hög inflationstakt i Sverige och det kommer fortsatt att kännas för alla hushåll i Sverige. Det går åt rätt håll men det är alldeles för tidigt att säga att vi är igenom.

Han säger att Swedbanks syn är att detta inte ger Riksbanken mycket spelutrymme förutom en höjning på 0,5 procentenheter i april, och framåt.

– Tyvärr har Riksbanken inga andra val än att fortsätta att höja för att strama åt ännu mer. I dagsläget har vi inte ändrat vår syn utan vi tror att man kommer att behöva höja 50 punkter i juni med, säger Mattias Persson

Han pekar på att utvecklingen av den underliggande inflationen är den nyckelfaktor som Riksbanken kommer att titta på framöver.

Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.

Nyckelfaktor för Riksbanken framåt

– Vi behöver se att den underliggande inflationen tar lite kraftigare och tydligare tag neråt. Jag förväntar mig att Riksbanken kommer att vilja se ihållande nedgång för att de ska våga dra ner på tempot.

Swedbanks chefsekonom säger att svenskarna bör ställa sig in på att läget kan bli än tuffare framåt.

– Att både priser och räntor har stigit har försämrat vår köpkraft brett och tyvärr har vi inte sett botten än. Även om inflationen kommer ner så stiger priserna månad för månad snabbare än löneökningstakten. Köpkraften fortsätter att urholkas även om vi ser lägre inflationstakter framöver. Det är bekymmersamt och det kommer att tuffare för många tyvärr.

Den något dystra bild som färgas av en fortsatt hög underliggande inflation som Mattias Persson pekar på trots nedgången, delas av Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

– Om man tar bort energi och räntekostnader så ligger den ungefär 1,4 procentenheter över vad Riksbanken hade i sin prognos vid det senaste penningpolitiska mötet. Det är fortfarande väldigt högt.

Fortsatta räntehöjningar i korten

Inte heller hon anser att dagens siffror ger något utrymme att andas ut.

– Vi tror att Riksbanken kommer att höja med en halv procentenhet både nu i april och även i juni, säger Christina Nyman.

Matpriserna steg med 19,7 procent i årstakt i mars, och ökade med 1,2 procent jämfört med i februari. Men de stiger inte längre i lika snabb takt som tidigare, enligt SCB.

Enligt Christina Nyman bör svenska konsumenter ställa sig in på fortsatta prisökningar under en period framöver.

– Det kommer att dämpas senare under året och man får räkna med stigande priser även framöver, men inte i samma takt som det har varit nu.

Samtidigt konstaterar hon att det finns en viss lättnad att ta med sig från den underliggande inflationsnedgång som nu noterats i mars.

– Det är ändå positivt att det inte överraskar uppåt som vi såg både i januari och februari, säger Christina Nyman.

Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.