Minskad förlust för Spotify

Publicerad 2019-07-31

Musikjätten Spotify redovisar en rörelseförlust på 3 miljoner euro, motsvarande runt 33 miljoner kronor, under andra kvartalet vilket kan jämföras med förlusten på 90 miljoner euro samma period i fjol.

Intäkterna uppgick till 1 667 miljoner euro, eller cirka 18 miljarder kronor, under det andra kvartalet. Det är en ökning med 31 procent jämfört med samma period i fjol.

Bruttomarginalen ökade något till 26,0 procent från 25,8 procent under motsvarande kvartal 2018.

Antalet premiumkunder, det vill säga betalande kunder, ökade med 31 procent till 108 miljoner under andra kvartalet, inom bolagets egen prognos. Det totala antalet användare ökade med 29 procent, jämfört med för ett år sedan, till 232 miljoner vilket var bättre än bolagets prognos.

Enligt Spotify växte det totala antalet användare på bred front och mer än väntat i de flesta geografiska regionerna.

Den genomsnittliga intäkten per betalande kund (ARPU) minskade med en procent, till 4,86 euro, eller 52 kronor, under andra kvartalet, jämfört med samma period föregående år.

Bolaget räknar med att antalet premiumkunder växer till 120–125 miljoner under fjärde kvartalet i år och antalet användare totalt till 250–265 miljoner.

Följ ämnen i artikeln