Hushållens lån växer snabbare

TT

Publicerad 2022-01-28

De svenska hushållens lån hade i december en årlig tillväxttakt på 6,8 procent. Det är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med november, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Ett år tidigare var tillväxttakten 5,4 procent.

Sammanlagt uppgick hushållens lån i december till 4 738 miljarder kronor. Det är en ökning med 30 miljarder jämfört med november och en ökning med 299 miljarder jämfört med december 2020.

Hushållens bostadslån uppgick i december till totalt 3 894 miljarder kronor, en ökning med 26 miljarder jämfört med månaden före och en ökning med 249 miljarder jämfört med motsvarande månad året före.

Statistiken gäller hushållens lån hos banker och andra så kallade monetära finansinstitut (MFI).