Stadsmissionen: Fler behöver hjälp till mat

Johanna Cederblad/TT

Publicerad 2023-10-17

Stadsmissionen, och andra organisationer, har särskilda matbutiker där ekonomiskt utsatta kan handla billigt. Arkivbild.

Stadsmissionen larmar om att fler fattiga behöver hjälp för att få mat på bordet.

– Inte sedan 90-talet har vi fått jobba så mycket med akuta insatser som nu, säger generalsekreterare Jonas Wihlstrand.

Stadsmissionens senaste upplaga av Fattigdomsrapporten visar ett det behövs allt större hjälpinsatser som gäller mat.

– Nu ser vi att ekonomiskt utsatta grupper blir allt fattigare. Över 70 procent av våra insatser handlar om mat, säger Jonas Wihlstrand.

Den största gruppen hos Stadsmissionen är människor som har försörjningsstöd under lång tid. Det är i sig ett problem, tycker han, för försörjningsstödet ska vara till för kortare perioder, en slags akut nödhjälp. Men det finns stora grupper som lever så i åratal, på mycket låga summor som ska räcka till allt. Nu när matpriserna rusar så går det inte ihop för dem.

Känner inte till rättigheter

– Det är också alarmerande att det finns så många som inte söker sig till det offentliga för att få hjälp. Många vet inte vilka rättigheter de har, eller så är det för svårt att få del av dem.

Bostadstillägget för pensionärer är ett exempel, förklarar han. Det är svårt att utläsa om man har rätt till det, och det krävs många detaljerade uppgifter om ekonomin för att ansöka.

Priser pressar

Han berättar att människor kommer och äter hos Stadsmissionen, får matkassar och presentkort på mat. Dessutom strömmar nya kunder till Stadsmissionens matbutiker där fattiga kan få handla mat billigare.

Det som gör att så många fattiga nu behöver hjälp är de rusande matpriserna.

– Försörjningsstödet ökade 8 procent. Men matpriserna har gått upp 20 procent. De här grupperna köper inga sällanköpsvaror, som finns med då inflationen beräknas. De köper bara mat.