Inköpschefsindex backar

TT

Publicerad 2022-04-05

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn backar. Arkivbild.

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn sjönk till 65,3 i mars jämfört med nedreviderade 67,7 i februari.

”Det är 17:e månaden i rad som indexet är över dess historiska genomsnitt (56,2), vilket tyder på en fortsatt stark tjänstekonjunktur bland landets större tjänsteföretag samtidigt som affärsplanerna är överraskande expansiva trots en osäkrare omvärldskonjunktur”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex i en kommentar.

Inköpschefsindex är en konjunkturmätare där ett indextal över 50 traditionellt sett indikerar tillväxt.