Storbanken: Hoppet lever om sänkt ränta i juni

Olle Lindström/TT

Publicerad 2024-06-07

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, ser tydligt fallande inflation. Arkivbild.

Inflationen faller nu tydligt, ner under Riksbankens mål, enligt Nordeas ekonomer som inte helt utesluter en räntesänkning redan i juni.

Nästa fredag släpper SCB nya svenska inflationssiffror. Nordeas chefsanalytiker Torbjörns Isaksson spår att prisökningstakten landar på 2,0 procent, enligt Riksbankens huvudmått KPIF (det vill säga konsumentpriserna minus ränteförändringar).

Det är betydligt under Riksbankens egna senaste bedömning.

Främst är det maten och elektriciteten som bidrar till att dämpa prisuppgångarna, men även tidigare prisökningar på andra varor och tjänster har avtagit märkbart.

Stannar lågt

Därefter faller inflationen under Riksbankens inflationsmål på två procent. Och där stannar den resten av året, enligt Nordea.

”Den övervägande bilden är intakt, inflationstrycket är lågt”, skriver Torbjörn Isaksson i en analys på fredagen.

Riksbankens chef Erik Thedéen har den senaste tiden envist hållit fast vid att en ytterligare räntesänkning vid mötet i juni i det närmaste är utesluten. Men Nordeaekonomen Isaksson är inte helt säker på den utfästelsen, speciellt när kronan dessutom har stärkts tydligt den senaste tiden.

”Oavsett, det stärker vår syn på fler räntesänkningar under andra halvåret än vad Riksbanken för närvarande signalerar”, skriver Torbjörn Isaksson.

Något högre

Riksbanken har sagt att det troligen blir två räntesänkningar andra halvåret. I maj sänktes räntan till 3,75 procent.

Även Handelsbanken konstaterar att inflationen ser ut att landa lägre än Riksbankens egna prognoser, men statistiken har på senare tid lutat åt lite högre inflation framöver än tidigare bedömning av bankens ekonomer.

Handelsbanken håller fast vid tidigare räntebedömning, två sänkningar från Riksbanken andra halvåret i år.