Löfvens avgång kan försena Cementabeslut

Lars Larsson/TT

Publicerad 2021-11-11

Ett av Cementas stora kalkbrott väster om Slite på Gotland. Arkivbild.

Medan Cementa kräver ett regeringsbeslut för sin kalkbrytning på Gotland omgående har statsministern avgått. Det kan inverka på tempot.

En övergångsregering kan inte ta beslut som en ordinarie, men det är inte givet hur stort handlingsutrymmet är.

– Nu är vi i en övergångsregering och då finns det väldigt få möjligheter för regeringen att agera offensivt. Vi måste sköta det som måste skötas för att landet ska fungera, men i övrigt finns det få möjligheter att agera, sade den avgående statsministern, Stefan Löfven (S), på onsdagen på en pressträff där han fick frågan om hur Cementaärendet påverkas.

Han hade då varit hos talmannen och lämnat in sin avskedsansökan.

Löfven sade också att han nog måste konsultera juristerna i regeringskansliet om handlingsutrymmet vad gäller Cementa och beslut.

Är möjligt?

Men en källa i regeringskansliet uppger för TT att det antagligen går, i väntan på att en ny regering och statsminister tillträder. Det kan ta en vecka eller några innan en ny regering är på plats.

Cementa har begärt ett beslut från regeringen senast i mitten av denna månad, november, för att cementen som görs i Slite inte ska börja sina.

Det finns saker som talar för att en övergångsregering under Löfven ändå skulle kunna ta ett beslut om kalkbrytningen. En är att samtliga partier i riksdagen står bakom den undantagslag regeringen har som grund för att ha möjlighet att förlänga bolagets tillstånd att bryta kalk- och märgelsten och undvika allvarliga samhällskonsekvenser.

Den lagen tog regeringen fram i expressfart efter att Cementa i juli hade fått nej av Mark- och miljööverdomstolen till fortsatt och utökad brytning.

Andra omgången

Anläggningen i Slite står för merparten av den svenska produktion av cement och ett stopp skulle orsaka stora problem för bygg-, gruv- och anläggningsbranschen. De har varnat för att det finns risk för tiotusentals, eller fler, varsel om produktionen inte kan fortsätta.

Regeringen bereder sedan slutet av september den ansökan som Cementa har lämnat in för att kunna fortsätta bryta i Slite.

Så sent som i helgen avslutade regeringen den andra omgången med att hämta in synpunkter på bolagets ansökan om ett tillstånd på tre år. Det tidigare tillståndet gick ut den 31 oktober.

Brytningen i Slite har stoppats men produktionen av cement fortsätter med lagrad sten och sten som körs från ett annat företag, Nordkalk, knappt två mil från Slite.

Är kritiska

Flera remissinstanser är fortsatt kritiska, även efter Cementas kompletteringar till ansökan. En av dem är Naturvårdsverket som inte anser att regeringen ska säga ja till bolagets ansökan:

”Naturvårdsverket vidhåller vad som tidigare anförts i ärendet och anser att ansökan ska avvisas pga att utredningen i ärendet har sådana brister att den inte kan ligga till grund för bedömningen av verksamhetens miljöpåverkan.”, skriver verket.

Länsstyrelsen på Gotland ser ”betydande oklarheter”, bland annat om vilken miljöpåverkan verksamheten får generellt om tillståndet förlängs. Länsstyrelsen anser inte att bolaget ska ges ett så långt tillstånd, tre år, som begärts.

Statens geologiska undersökningar (SGU) samt Region Gotland anser att bolaget bör få ett förlängt tillstånd.

Om övergångsregeringen, eller en ny regering, säger ja väntar snart ett nytt problem. Flera miljöorganisationer har sagt att de ska överklaga ett ja till Högsta förvaltningsdomstolen. Beslutar domstolen då om så kallad inhibition kan bolaget behöva stoppa verksamheten.