Rekordmånga har rekordhöga skulder hos Kronofogden

Skulden är nu på 119 miljarder kronor

Publicerad 2024-01-23

Svenskarnas totala skuld hos Kronofogden är större än någonsin.

Skulden har ökat med 17 procent och fler personer än tidigare är skyldiga pengar.

– Det är ett trendbrott att antalet skuldsatta ökar i sådan takt, säger Davor Vuleta på Kronofogden.

Vid årsskiftet fanns 417 248 personer registrerade hos Kronofogden. Det är en ökning med 23 467 personer (6 procent) jämfört med föregående år.

Antalet personer med skulder hos Kronofogden har också ökat i samtliga län i landet.

Högst andel skuldsatta invånare har Ljusnarsberg i Örebro län med 9,5 procent.

Lägst andel har skånska Lomma med 0,9 procent, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

Den sammanlagda skulden hos Kronofogden är nu uppe i 119 miljarder kronor, vilket är den högsta summan någonsin och en ökning med 18 miljarder.

Det är omkring 50 miljoner kronor om dagen, sedan förra året.

Vid årsskiftet fanns 417 248 personer registrerade hos Kronofogden.

”Oroande”

På tio år har skuldberget vuxit med nästan 50 miljarder kronor, skriver myndigheten i sitt pressmeddelande.

– Vi ser nu att skulderna ökar i snabb takt för många, och det är oroande. Även en liten skuld kan leda till långvarig skuldsättning och få stora konsekvenser. Därför är det oerhört viktigt att genast agera om du inte kan betala en räkning, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

De vanligaste skulderna är underhållsstöd, fordonsrelaterade skulder, skatteskulder och skulder relaterade till konsumtion, bland annat lån och krediter.

– Ta kontakt med den du är skyldig pengar. I bästa fall går det att undvika att skulden registreras hos Kronofogden, säger Davor Vuleta.

Svenskarnas totala skuld hos Kronofogden är större än någonsin.

Fler äldre har skulder

Två tredjedelar av de skuldsatta är män, men andelen kvinnor och beloppen de är skyldiga ökar i högre takt än männens.

Den åldersgrupp skuldsatta som ökat mest jämfört med förra året är de äldre.

55 906 personer som är 65 år eller äldre har skulder hos Kronofogden. Det är en ökning med 9 procent.

Skuldsumman för de skuldsatta över 65 är nu över 25 miljarder kronor.

– Det här är en grupp som har svårt att påverka sina inkomster och som riskerar att hamna i långvarig skuldsättning. Vi vet sedan tidigare att hälften av de äldre i registret har haft skulder i 20 år eller mer, säger Davor Vuleta.