Bolagsskatt och klimat i fokus på G20-möte

TT-Reuters

Publicerad 2021-07-09

USA:s finansminister Janet Yellen kan behöva övertyga sina G20-kollegor att hon kan få stöd för en global minimiskatt på bolag i USA:s kongress. Arkivbild

Bättre klimatpolitisk koordination och ett förslag till ett nytt globalt regelverk för hur stora multinationella bolag ska beskattas. Det är två tunga frågor på G20-mötet som inleds på fredag.

USA:s utrikesminister Janet Yellen, en av huvudpersonerna på mötet, trycker vid ankomsten till mötesplatsen – i Venedig, Italien – särskilt på vikten av samordning när det gäller klimatpolitiken.

Uttalandet görs dagarna inför det att EU väntas presentera en ny koldioxidskatt, där importerade varor ska beskattas baserat på deras klimatavtryck.

Första fysiska G20-mötet under pandemin

Mötet är det första fysiska mötet mellan G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer sedan pandemin bröt ut 2020.

Mötesplatsen är Venedig, Italien, och G20-länderna väntas ge sitt stöd till förslaget om nya regler för var och hur bolag ska beskattas, som så sent som för en vecka sedan fick klartecken av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s medlemsländer.

I ett utkast till gemensamt uttalande från G20-länderna som Reuters har tagit del av kommer regeringarna från den ekonomiska tungviktarna även trycka på snabbare distribution av vaccin mot covid-19. Det väntas inga nya åtaganden på den fronten

Förslaget om en global miniminivå på bolagskatten fick stöd på ett G7-möte tidigare i år och skulle innebära ett golv på 15 procent i bolagsskatt – det vill säga över nivåer i länder som Irland, som locka till sig stora multinationella företag tack vare en lägre bolagsskatt än de flesta andra länder.

Ökar skatteintäkterna

Enligt OECD:s ekonomer kan minimiskatten på 15 procent öka skatteintäkterna globalt med cirka 150 miljarder dollar.

Enligt diplomatkällor kommer diskussioner om hur skattereformen ska genomföras inledas på mötet i Venedig, med sikte på en slutlig uppgörelse på ett toppmöte i Rom i oktober.

Därefter väntas de nya skattereglerna ta omkring två år att få på plats.