Högre produktion i näringslivet

TT

Publicerad 2022-09-07

Produktionsvärdet för det totala näringslivet ökade med 1,2 procent i juli jämfört med juni, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad i fjol steg produktionen med 3,6 procent.

Industrins produktion ökade med 7,8 procent i juli jämfört med månaden före och ökade med 7,8 procent jämfört med motsvarande månad 2021. Tjänstesektorns produktion var oförändrad jämfört med juni och ökade med 3,6 procent i årstakt.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.