Storbanken höjer prognosen och delar ut

Joakim Goksör/TT

Publicerad 2023-07-21

Danske Bank ser ljusare på framtiden. Arkivbild

Den danska storbanken Danske Bank – nummer fem på den svenska bankmarknaden – höjer prognosen för 2023 och beslutar att skifta ut miljardbelopp till ägarna i samband med rapporten för årets andra kvartal.

Rörelseresultatet före kreditförluster mer än fördubblas till 5 838 miljoner danska kronor, upp från 2 475 miljoner ett år tidigare.

Det så kallade räntenettot, alltså vad banken tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor, lyfter till 8 516 miljoner från 5 779 miljoner. Och på raden för kreditförluster redovisar banken plus 175 miljoner kronor netto, vilket innebär att banken tar tillbaka stora avsättningar för befarade kreditförluster.

Prognosen för hela 2023 höjs till en nettovinst på 18,5-20,5 miljarder danska kronor. Tidigare låg den på 16,5-18,5 miljarder. Kreditförlusterna för helåret beräknas nu uppgå till 1,5 miljarder totalt, mot en tidigare beräkning på upp till 2,5 miljarder danska kronor.

”Jag är glad att vi nu kan återuppta kapitaldistributionen i form av utdelning”, skriver vd Carsten Egeriis i en kommentar.

Baserat på nettovinsten på 10,2 miljarder för årets första halvår delar Danske Bank ut 7 kronor per aktie, vilket motsvarar 59 procent av vinsten under perioden – i linje med på förhand aviserade planer.