Sex låneförmedlare granskas – krävs på sina telefonmanus

Publicerad 2023-02-22

Konsumentverket har tidigare riktat kritik mot kreditbolag som bombarderar konsumenter med marknadsföring.

Nu inleder de även en granskning mot bland andra låneförmedlarna Zmarta och Sambla.

– Det handlar om några av de bolag som anmälts flest gånger under de senaste två åren, säger Emelie Rogner, jurist på Konsumentverket.

Konsumentverket meddelade på måndagen att man inleder en granskning av sex kredit- och låneförmedlare. Det gäller bolagens telefonförsäljning och har bakgrund i anmälningar som inkommit från konsumenter.

Sedan tidigare har Konsumentverket pekat på att aggressiv och missledande marknadsföring från kredit- och lånebolag är ett fortsatt problem som de är beredda att agera kraftfullt mot.

– Utgångspunkten är att man inte får skicka marknadsföring i mejl eller sms för det krävs samtycke av konsumenten. Det man ska veta är att samtycke samlas in på väldigt förslagna sätt när människor rör sig på internet, har Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell tidigare sagt till Aftonbladet.

Konsumentverket har inlett en granskning av sex stycken kredit- och låneförmedlare.

Konsumentverket agerar brett

För att motverka detta har myndigheten bland annat inlett en domstolsprövning mot betaljätten Qliro. Bakgrunden är att Konsumentverket hävdar att bolaget brutit mot marknadsföringslagen genom att på ett återkommande och systematiskt sätt skickat direkt riktad reklam om lån till konsumenter.

Men det är alltså inte bara marknadsföringen som Konsumentverket nu vill syna i sömmarna. Även försäljningsstrategier på kredit- och lånemarknaden är enligt beskedet under luppen.

– Framförallt de senaste två åren har vi fått fler anmälningar som rör just telefonförsäljning av kreditförmedlare. Då har vi valt att ta ett helhetsgrepp och inleda en tematisk granskning för att säkerställa att bolagen följer de regler som gäller, säger Emelie Rogner, jurist på Konsumentverket.

Emelie Rogner, jurist på Konsumentverket

Låneförmedlarna synas i sömmarna

Bland de sex bolag som nu granskas, och som krävs på talmanus som används av säljare, och inspelningar av kundsamtal, finns låneförmedlarna Zmarta och Sambla.

På den lista över bolag som Konsumentverket nu tittar närmare på återfinns även Enklare, Låna bra i Sverige, Likvidium AB och Reducero.

Enligt Emelie Rogner bygger urvalet av bolag som nu synas på den ökning av anmälningar som Konsumentverket noterat.

– Med bakgrund i det har vi nu valt att granska sex av de kreditförmedlare som anmälts flest gånger under de senaste två åren.

I en av anmälningarna som inkommit mot Zmarta uppger en man att han blev uppringd av en säljare från bolaget som erbjöd sig se över personens lån. Enligt konsumenten sa denne tydligt nej och meddelade även att han sedan tidigare var ”skuldsatt över öronen”, och upplevde sig själv som överbelånad.

Enligt anmälan ska säljaren inte ha gett sig förens mannen gick med på att Zmarta fick göra en kreditupplysning.

”Sedan dess har jag blivit bombarderad av erbjudanden som dessutom är väldigt dåliga. Det handlar om 20 procents ränta på småsummor som inte alls löser mina lån, tvärtom, tackar jag ja till detta växer skuldberget bara”, skriver mannen i anmälan.

Emelie Rogner poängterar att Konsumentverket i nuläget inte har konstaterat att det finns brister i företagens agerande, men att myndighetens arbete nu ska slå fast om sådana finns.

– Den här granskningen kommer att rendera i en promemoria där vi kommer att sammanställa de brister vi hittar, om vi gör det. Vi kommer inte att inleda några enskilda ärenden mot bolagen utan det sammanfattas till bolagen och branschen i helhet som vi då räknar med ska åtgärda eventuella brister.

Flaggar för hårdare tag

Men det kan i nästa läge även bli aktuellt med hårdare tag om eventuella brister fortsätter.

– Sen kommer den här granskningen att följas upp framöver och då blir det ärenden mot enskilda bolag för att säkerställa att eventuella brister åtgärdas, säger Emelie Rogner.

Enligt Samblas kommunikationschef, Sofia Ekholm, välkomnar bolaget Konsumentverkets granskning.

”Vi ska inte kontakta en kund som meddelat att de inte vill det. Vi kan inte kommentera enskilda fall, men vi har tydliga processer och rutiner för att säkerställa att en konsument som begärt att bli borttagen från vår marknadsföring också blir det. Om vi misstänker att en konsument inte har hanterats i enlighet med våra processer och rutiner, granskar vi det enskilda fallet och agerar därefter. När det kommer till vår marknadsföring eftersträvar vi alltid att följa måttfullhetskravet”, skriver hon i en skriftlig kommentar.

Aftonbladet har sökt Zmarta.

Tipsa Rikard Rosell