Företagarnas vd: Förväntade oss mer

Johanna Ekström/TT

Publicerad 2022-11-08

Både Svenskt Näringsliv och Företagarna sågar regeringens prioritering på a-kassan.

Andra förändringar på arbetsmarknaden hade gett större effekt för Sverige, anser de båda branschorganisationerna.

– Vi förväntade oss nog mer offensiva satsningar, säger Günther Mårder på Företagarna.

I budgeten satsar regeringen runt sex miljarder kronor de kommande åren på att behålla den höjda nivån i a-kassan som infördes under pandemin.

Det är något som Günther Mårder, vd på organisationen Företagarna, är kritisk till.

– A-kassan är en eftergift åt SD, men det är inte rätt politik i det här läget. Det är inte pengar väl investerade. Hade vi i stället lagt sex miljarder på att sänka kostnaden för att anställa, i de riktade grupper av arbetslösa där vi upplever att det är svårt, hade det gett mycket bättre långsiktiga effekter för Sverige, säger han.

Hoppas på vårbudgeten

Han anser att den stora utmaningen i Sverige är att få de som står långt utanför arbetsmarknaden in i arbete, och han hade hellre sett reformer som till exempel sänkt arbetsgivaravgift.

– En satsning på a-kassan kommer inte att lösa de problemen, ingen har fört fram hur det skulle påverka företagens förmåga att anställa eller individens drivkrafter att ta sig ur arbetslöshet. Det enda giltiga argument jag kan hitta är att det kan kännas tryggt för den enskilde individen, säger han.

Däremot förväntar han sig att regeringen kommer att genomföra en rad reformer framöver som gynnar företagare.

– Vi har stor tilltro till att med dagens regeringskonstellation, och det underlag som finns i riksdagen, kommer vi att få mer fokus på tillväxtfrämjande reformer. Även om det just nu är det rätt lite av det. Det är en stram budget, säger han.

TT: Vad önskar du dig från regeringen nästa år?

– Att det som står i Tidöavtalet genomförs. De tar upp sänkta anställningskostnader, lägre administrativa kostnader för företag och ökade incitament till egen försörjning. De delarna i avtalet hoppas jag ska sätta en stor prägel på det fortsatta budgetarbetet, gärna redan till vårbudgeten.

”Väl avvägd”

Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt är inne på ett liknande spår. I en kommentar till TT skriver han att höjd a-kassa är fel prioritering.

”Den höga arbetslösheten och utanförskapet behöver hanteras med strukturella reformer på arbetsmarknaden. Det behöver bli mer lönsamt att gå från bidrag till arbete”.

Men Svensk Näringsliv ser positivt på regeringens satsningar inom energipolitiken, som man anser säkrar klimatomställningen.

”Det är en budget präglad av det allvarliga ekonomiska läget Sverige befinner sig i. Givet det är regeringens budget väl avvägd och ansvarsfull”, skriver han.