Ekonomernas önskelista till nya S-ledaren

Beata Wallsten/TT

Publicerad 2021-11-04

Satsa på grön och digital omställning samt kompetensutveckling, det är det viktigaste för marknaden framåt, menar ekonomerna. Arkivbild.

Finansminister Magdalena Andersson väljs i dag till ny partiledare för Socialdemokraterna och blir därmed troligen Sveriges nya statsminister. Ekonomernas önskelista till henne är redan klar.

Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, och Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, är samstämmiga i vad de viktigaste ekonomisk-politiska frågorna är framåt.

Grön och digital omställning

– Vi har en pågående klimatkris och det är viktigt att Sverige är med och hjälper till så att Sverige och världen kan ställa om till en hållbar ekonomisk utveckling, säger Robert Bergqvist.

Kompetensutveckling går hand i hand med den gröna och digitala omställningen. En viktig arbetsmarknadsfråga är att kunna matcha de behov som kommer att finnas.

– Den gröna, digitala världen kommer att kräva en annan typ av arbetskraft. Då är det viktigt att vi har en politik som säkerställer att den arbetskraft som vi ska ha om fem år också finns där, säger Robert Bergqvist.

Kompetensutveckling – och en skattereform

Utbildning och kompetensutveckling krävs då för att kunna hänga med i omställningen.

– Under pandemin har man varit oerhört fokuserad på de som är arbetslösa och inte alls på den kompetensbrist som vi har. Arbetsmarknadspolitiken har båda uppdragen, att se till att vi har personer för omställningen och att ha en klok tillväxt så att det finns pengar att fördela, säger Annika Winsth.

En skattereform lägger Robert Bergqvist också till på önskelistan. En rejäl översyn av det svenska skattesystemet är ett flertal av de politiska partierna eniga om, tror han.

– För en ökad enkelhet och transparens i systemet och att se över beskattning av tjänster mot kapital. Det har gått många år sedan vi hade den senaste skattereformen och världen och samhället ser väldigt annorlunda ut jämfört med när den senaste skattereformen genomfördes på 90-talet.

Långsiktigt perspektiv

Ett långsiktigt perspektiv för en stabil ekonomi och en statsminister som orkar lyfta blicken bortom nästa riksdagsval, efterfrågar också Robert Bergqvist.

Samtidigt kan det inrikespolitiska läget försvåra detta, säger han.

– Förutsägbarhet gynnar i sig självt satsningar på investeringar och långsiktiga projekt som kan göra Sveriges ekonomi starkare på ett fem- till tioårsperspektiv.

Annika Winsth säger att hon tror att Andersson kommer att föra en politik som är mer vänsterorienterad.

– Jag tror att vi får fler och tydligare skillnader mellan blocken. Det kan underlätta för väljarna, men ur ett näringslivsperspektiv gör det mig lite mer bekymrad.