Cementa förbereder ransonering

Johanna Cederblad/TT

Publicerad 2021-10-21

Cementa varnar nu sina kunder för att cementen kan behöva kvoteras. Företaget har ännu inte fått sitt tillstånd för tiden efter den 31 oktober, och därefter finns risk att det kommer att bli brist på cement, enligt bolaget.

Cementas kvotering ska baseras på kundernas beställningar under de senaste 36 månaderna.

– Det vi ser är att det kan bli aktuellt från månadsskiftet november-december, men vi vet inte i hur stor utsträckning, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Om inte Cementa får sitt tillstånd senast 15 november så tar cementlagren slut då, förklarar hon.

– Det här är ett förtydligande till marknaden, en beskrivning av hur det kan gå till då.

Cementa har bett om tillstånd både för fortsatt drift efter 31 oktober och för att få köpa kalksten från Nordkalk, som ligger i närheten av Slite-fabriken. Ännu finns varken något förlängt tillstånd eller tillstånd för att få transportera och lagra kalkstenen från Nordkalk.

Cementa vill kvotera cementen. Arkivbild.

Vill ha snabbt beslut

Enligt Cementa gör detta tillgången osäker, och företaget efterlyser nu snabba, och som företaget skriver ”balanserade överväganden, som ser till hela samhällseffekten” från regeringens och länsstyrelsens sida.

TT: Är detta ett sätt att trycka på regeringen så att ni får ert tillstånd?

– Det här är ett sätt att vara transparent. Det kan eventuellt inträffa, beroende på vad som händer. Men eftersom det råder oklarheter så måste vi förbereda oss, säger Karin Comstedt Webb.

Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör på Cementa, skriver i ett pressmeddelande att all cement från både Skövde och Slite, samt det som importeras, kommer att läggas samman. Kunderna får köpa sina andelar av cementen från fem utvalda Cementa-terminaler, medan tolv terminaler kommer att stängas.

Följ ämnen i artikeln