Volvo skjuter upp stämma och avstår arvoden

Jens Bornemann/TT

Publicerad 2020-03-25

Volvo lastvagnars fabrik i Tuve. Arkivbild.

AB Volvo skjuter upp årsstämman på grund av det osäkra läget kring coronapandemin.

"Vi anser att det i dagsläget är ansvarsfullt att skjuta på årsstämman, för att utvärdera hur situationen utvecklas", säger styrelseordföranden Carl-Henric Svanberg.

Styrelseledamöterna avstår också en femtedel av sina arvoden.

Lastbilstillverkaren hänvisar till att en senarelagd stämma ger bolaget mer tid att utvärdera de ekonomiska konsekvenserna av viruskrisen.

"Vi följer från styrelsens sida noga utvecklingen kring hur den mycket svåra situation som världen befinner sig i påverkar Volvokoncernen och dess efterfrågan på bolagets produkter och tjänster", säger Carl-Henric Svanberg i ett pressmeddelande.

Volvo har den senaste tiden fått hård kritik på grund av styrelsens förslag om aktieutdelning. Styrelsen valde senare att dra tillbaka förslaget om en extra aktieutdelning, och på onsdagskvällen klargjorde ordförande Svanberg för Dagens Nyheter att Volvos styrelseledamöter beslutat att sänka sina arvoden med 20 procent.

Beslut om bland annat ersättningsfrågorna skulle ha fattats på årsstämman i början av april. Stämman ska enligt gällande lagstiftning hållas senast den 30 juni.

AB Volvo beslutade i fredags att permittera all personal i Sverige på grund av coronakrisen. Beslutet berör omkring 20 000 anställda, dessutom har ungefär 5 000 konsulter sagts upp.