Kronan fortsätter upp inför räntebeskedet

Joakim Goksör/TT

Publicerad 2023-11-21

Den nedtryckta kronan har stärkts under hösten. Arkivbild

Kronan fortsätter upp inför torsdagens räntebesked från Riksbanken – både mot euron och dollarn.

Ökad riskaptit globalt, är en viktig förklaring.

Från det historiska bottennappet mot euron i september är uppgången nu cirka 4,5 procent till kursen 11:42 kronor per euro. Mot dollarn har uppgången tagit fart i november, med ett lyft för kronkursen på nästan 7 procent till kursen 10:42 kronor per dollar.

Expertisen splittrad

Dollarn pressas även mot andra valutor runt om i världen, som euron och ledande asiatiska valutor. Enligt storbanken SEB:s ekonomer handlar det i grunden om en ökad riskaptit globalt.

Expertisen är splittrad inför torsdagens räntebesked från Riksbanken. Flera tunga bedömare tror på en räntehöjning till – efter de åtta räntehöjningarna från 0 till 4 procent i styrränta sedan våren 2022. Detta skulle enligt skolboken tala för en fortsatt kronförstärkning, om signalerna om att centralbankskollegor i Frankfurt och Washington är klara med räntehöjningarna stämmer.

SEB-ekonomerna räknar dock med att Riksbanken rättar in sig i ledet och tar paus i höjningarna.

”Vi tror att ett besked om oförändrad ränta kommer att kombineras med fortsatt risk för ytterligare höjning i Riksbankens räntebana samt utökade obligationsförsäljningar. Ett sådant besked behöver inte nödvändigtvis vara dåliga nyheter för kronan”, skriver SEB-ekonomen Elisabet Kopelman i ett morgonbrev till kunder.

Räntehöjning kan sänka kronan

Och enligt Kopelman kan en höjning, om den bäddas in i signaler om att det inte blir fler höjningar framöver, i själva verket vara ännu sämre för kronan än en räntehöjningspaus.

Dessutom kan räntehöjningar som bromsar in svensk ekonomi ytterligare försvaga Sveriges tillväxtutsikter, vilket i sin tur kan dra ned värdet på kronan på valutamarknaden.

Den kraftigt försvagade kronan i den globala inflations- och räntechocken har pekats ut som en viktig faktor till Riksbankens problem med att bekämpa inflationen – som i Sverige ligger högre än i jämförbara länder.

En försvagad krona skapar inflationsimpulser, då den trycker upp priserna på importerade varor som handlas i dollar eller euro, vilket i sin tur skapar ett tryck uppåt på konsumentpriserna i Sverige.