Reaktorstoppet i Ringhals förlängs: ”Risk för prischock”

Publicerad 2022-09-13

Vattenfall förlänger reaktorstoppet på Ringhals 4 till 31 januari.

En skadad tryckbehållare ligger bakom förseningen.

– Det ökar risken för chockpriser och ransonering, säger råvaruanalytikern Christian Kopfer.

Behållaren skadades i samband med underhållsarbetet i augusti och reparationen bedömdes ta tre månader.

Men nu förlängs stoppet ytterligare, meddelar Ringhals ledning.

- Arbetet med att kartlägga skadan och vilka åtgärder den kräver satte igång redan samma dag den konstaterades.  Planen som lagts visar nu att vi behöver förlänga avställningen till 31 januari, säger Björn Linde, vd för Ringhals.

Att beskedet kommer mitt i den pågående energikrisen är extra bekymmersamt, enligt Handelsbankens råvaruanalytiker Christian Kopfer.

– Det är maximal otur och väldigt dålig tajmning, säger han och tillägger:

– Det ökar risken för chockpriser och ransonering för att hålla spänningen i nätet och undvika ”black out”.

Ringhals fyra producerar vanligtvis ”enorma volymer el”, enligt Kopfer och ligger även i det utsatta elområde 3. Något som kan höja priserna för hushållen ytterligare.

”Det klarar inte samhället av”

– De producerar ungefär åtta terawattimmar per år, och det är ett område som har brist på el under vintern. I ett skräckscenario kan det kosta över tio kronor per kilowattimme, säger han.

– Men den typen av priser är helt ohållbara för hushållen. Även fem kronor per kilowattimme är helt ohållbart, det kan inte ligga på de nivåerna längre perioderna, det klarar inte samhället av. Då får man gå in med det finanspolitiska stöd som diskuterats, säger han.

Svenska kraftnät bedömer att risken för att södra Sverige blir bortkopplat från elnätet gått från ”låg till reel”.

I en beräkning från 31 augusti beräknar myndigheten att det svenska importbehovet av el skulle öka från 36 timmar till 139 timmar om Ringhals fyra håller stängt hela vintern.

”Som en konsekvens av att Ringhals 4 inte återstartar enligt plan ökar antalet timmar som Sverige är importberoende. Beräkningar som har gjorts visar att om en produktionsanläggning av Ringhals 4 storlek tas ur drift under hela vintern ökar Sveriges importberoende till 149 timmar”, skriver Svenska kraftnät på sin hemsida.