FI lättar på utdelningsregler

TT

Publicerad 2020-12-18

Erik Thedéen, generaldirektör på FI. Arkivbild.

Finansinspektionen (FI) vänder nu i frågan kring aktieutdelningar och banker. FI föreslår mindre strikta begränsningar än vad Europeiska centralbanken (ECB) gör.

ECB kom tidigare i veckan med besked där man lyfte tidigare utdelningsstopp för banker. Som en uppföljning lämnar nu även FI besked i frågan. Deras besked är att summan av utdelning och aktieköp inte får överstiga 25 procent av det sammanlagda nettoresultatet för räkenskapsåren 2019 och 2020.

"Klart positivt"

Initialt märktes ingen större påverkan på de svenska bankaktierna men efter en liten stund har nu flera aktier vänt uppåt. Swedbank handlas upp 0,7 procent från att legat på minus för dagen, Handelsbanken stiger 1,3 procent medan SEB avancerar 0,9 procent.

– Det här är betydligt bättre än det som kom från ECB och klart positivt, säger Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Bank till TT.

ECB meddelade i sitt besked att man förväntade sig att utdelningarna understiger 15 procent av den sammanlagda vinsten under 2019–2020, alternativt inte högre än 20 baspunkter av kärnprimärkapitalrelationen, CET1. Detta beroende på vilken av dem som är lägst.

"Betydande marginaler"

Finansinspektionen skriver nu att man anser att banker, kreditinstitut och andra finansiella företag bör vara återhållsamma med utdelningar och aktieåterköp till och med den 30 september nästa år.

"Den ekonomiska osäkerheten innebär att finansiella företag behöver ha betydande marginaler för att kunna hantera eventuella framtida problem", skriver FI i sitt pressmeddelande.

"Det upprätthåller bankernas motståndskraft samtidigt som det öppnar för möjligheten för lönsamma banker att göra en begränsad utdelning till aktieägarna. Det är fortsatt viktigt att säkerställa att bankerna kan låna ut pengar för att stötta samhällsekonomin under och efter pandemin", säger Erik Thedéen, generaldirektör på FI, i en kommentar.

Följ ämnen i artikeln