Bönder spår allt sämre tider

Anna Karolina Eriksson/TT

Publicerad 2022-10-20

Mjölkproducenter och växtodlare ser positivt på lönsamheten, trots en dyster framtid, enligt undersökningen. Arkivbild.

Framtiden ser dyster ut – trots att många bönder upplever bättre lönsamhet.

En oro som drivs på av energikris, stigande räntor och högre priser på diesel och gödsel.

Så lyder resultatet av höstens Lantbruksbarometer.

– De upplever en förbättrad lönsamhet men är fortfarande pessimistiska inför framtiden, säger Filip Olsson som är segmentchef för skog och lantbruk på Ludvig & Co – tidigare LRF konsult – som står bakom Lantbruksbarometern i samarbete med Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Mjölkproducenter nöjda

500 lantbrukare har under september månad tillfrågats om lönsamhet, ekonomi och upplevelsen av konsumenternas förtroende.

Resultatet?

40 procent av de tillfrågade bönderna tycker att lönsamheten är ganska god eller mycket god, vilket är en ökning med 10 procentenheter jämfört med vårens lantbruksbarometer.

På samma gång svarar 57 procent att lönsamheten är ganska dålig eller mycket dålig – det är stora skillnader både inom och mellan olika segment.

Nöjdast är mjölk- och växtodlingsföretagarna, medan köttproducenter– och då framförallt grisproducenter – upplever sämre lönsamhet, uppger Filip Olsson för TT.

Skulder växer

Ränteläget samt högre kostnader för el, diesel och gödsel oroar, och framtidstron är låg inom samtliga näringar, enligt Lantbruksbarometern.

Lantbrukarnas skulder tickar också på.

Den totala skuldsättningen ökade med 17,6 miljarder, cirka 5 procent, under 2021 jämfört med 2020. Totalt uppgick skulderna till 357 miljarder förra året.

– Det är enorma summor. I kombination med räntorna snart både tre och fyrdubblats kommer det ha en direkt påverkan på räntekostnaderna, säger Filip Olsson.

66 procent uppger att man upplever att konsumenterna har förtroende för dem, 8 procentenheter högre än förra hösten. Detta trots allt högre priser på livsmedel i våra butiker.

– Jag tror att det finns en förståelse hos Konsumenter att spannmålspriserna har ökat markant och det har inte gått att producera på de villor som var tidigare, säger Filip Olsson.

– Konsumenterna är med och köper svenskt.