Klart med regelverk för framtida mediestöd

Kristina Erkenborn/TT

Joakim Goksör/TT

Publicerad 2023-12-01

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) har fått fram en förordning om mediestöd, som ska gälla från årsskiftet. Arkivbild

Regeringen har klubbat en förordning om mediestöd, som ska börja gälla vid årsskiftet. Hela regelverket presenteras i detalj först på lördagen, men branschorganisationen Tidningsutgivarna är hittills försiktigt positiv.

Det framgår dock av information publicerad av kulturdepartementet att förordningen preciserar villkoren för mediestöd när det gäller mediers periodicitet, användarförankring samt andelen redaktionellt innehåll och exklusivt egenproducerat material.

När det gäller användarförankringen höjs kravet till 3 000 regelbundna användare, men det ligger kvar på 1 500 när det gäller betalande prenumeranter, skriver kulturdepartementet på sin hemsida.

”En viss del frilanskostnader (200 000 kr) får räknas med i den stödgrundande kostnaden, vilket kan vara betydelsefullt för små nyhetsmedier”, skriver departementet vidare.

Försiktigt nöjd

Branschorganisationen Tidningsutgivarna är försiktigt positiv till det som framkommit i dagens besked.

– Av det lilla som har offentliggjorts ser vi några siffror som vi tycker pekar i rätt riktning. Framför allt så tycker vi att det är bra att övergångsstödet inte kräver att definitionen av allmänt nyhetsmedium är uppfyllt, säger vd Johan Taubert.

Tidningsutgivarna välkomnar också att det nu slås fast att Mediestödsnämnden ska prioritera behovet av övergångsstöd. Det nya stödet är ett så kallat ”i mån av medelstöd” till skillnad från det nuvarande som är ett rättighetsstöd.

– Det tydliggörandet är väldigt viktigt, vi har varit rädda för att övergångsstödet ska tappas bort eftersom det är flera som ska dela på stödet nu, säger Johan Taubert.

Fortsatta samarbeten

Det kommer fortfarande vara möjligt att få stöd för nyhetsmedier som till stora delar publicerar andras innehåll – till en viss gräns.

”Andelen redaktionellt innehåll (45 procent) och exklusivt egenproducerat innehåll (45 procent av det redaktionella innehållet) ligger ungefär i paritet med dagens nivåer i det sammanvägda press- och mediestödet. Det innebär att nyhetsmedier fortfarande kan samarbeta kring eller köpa in byråmaterial upp till 55 procent av det redaktionella innehållet”, skriver departementet.

Förordningen öppnar även för stöd till medier som inte är lokala och regionala, om medierna är av särskild vikt för mediemångfalden på nationell nivå eller av betydelse för grupper som är underförsörjda vad gäller nyhetsbevakning, enligt departementet.

Kvar på dagens nivå

Anslaget för mediestödet uppgår till drygt en miljard kronor. Ovanpå det kommer medel som sedan tidigare har tillförts i form av övergångsstöd för en ordnad övergång.

Utifrån kulturdepartementets hittills knapphändiga besked angående de mätbara villkoren för mediestöd lyfter Tidningsutgivarna fram som positivt att nivån på kravet på användarförankring blir kvar på 1 500 betalande prenumeranter.

– Vi hade befarat att den skulle komma att höjas vilket skulle vara ett hårt slag mot mindre tidningar ute i landet med lägre upplagor, säger Johan Taubert.