Fastighetssektorn "mitt i stormens öga"

Joakim Hugert Lundberg/TT

Publicerad 2023-10-24

Flera stora svenska fastighetsbolag släpper kvartalsrapporter i veckan. Arkivbild från Stockholm.

I veckan kommer flera tunga fastighetsbolag med kvartalsrapporter. Höga räntor väntas fortsätta pressa branschen, enligt en ny rapport.

– Sektorn befinner sig mitt i stormens öga, säger Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank.

I veckan öppnar ett flertal av landets största aktörer inom fastighetsbranschen sina resultatböcker.

En ny rapport från Danske Bank visar att den operationella verksamheten för svenska fastighetsbolag fortsätter att utvecklas stabilt – men de stora orosmolnen är av finansiell karaktär.

Det nya höga räntelägets effekter har ännu inte fullt ut nått den djupt skuldsatta sektorn, bedömer banken.

Fortsatt press framför

En mer utmanande konjunktur tillsammans med fortsatt höga räntor gör att Danske Bank väntar sig en fortsatt press på fastighetssektorn framöver.

– Krisen för den svenska fastighetssektorn är inte över – snarare befinner sig sektorn just nu mitt i stormens öga, säger Louis Landeman, Danske Banks kreditanalyschef.

– Vi är mitt i anpassningsperioden av höga räntor, och det är en lång process.

Särskilt bekymrande är fallande ränteteckningsgrader, som är ett mått på företagets förmåga att betala ränta på sina utestående skulder, påtalar han.

Eftersläpning på räntorna

Landeman anser att svensk ekonomi med stor sannolikhet är nära räntetoppen, men understryker att det finns tidshorisonter att ta hänsyn till.

– Det är en eftersläpning när räntorna slår igenom eftersom de flesta bolag har en bindningstid. Så vi har ännu inte sett den fulla effekten av det höga ränteläget, utan det kommer vi att se under det kommande året, säger han.

Samtidigt betonar han att många företag har anpassat sig väl efter de nya förutsättningarna med höga räntor.

– De flesta bolag har blivit mer defensiva genom att dra ned på tillväxttakten och i vissa fall ta in eget kapital. Man fokuserar på kassaflöden och ställer in utdelningar. Det är den kombination av åtgärder man vill se för att ta ned skuldsättningsgraden när fastighetsvärdena pressas.

Inget tillfälligt fenomen

De stora fastighetsbolagen har en god beredskap för att möta kommande skuldförfall, enligt Landeman.

– Det negativa är att de höga räntorna är inget tillfälligt fenomen, utan de är här för att stanna. Därmed kommer det att fortsätta vara motvind för sektorn ett tag till.

Högre räntor påverkar avkastningskraven i hela sektorn – och påverkar värderingar av fastigheter.

– Det kommer att vara fortsatt press på fastighetsvärderingarna på grund av höga räntor. De flesta bolag som inte har tagit in kapital kommer i många fall att behöva göra det, säger han.

Bekymrade investerare

Våldsvågen som drabbar Sverige påverkar de allra flesta delar i samhället – även fastighetssektorn, i och med branschens beroende av internationella investeringar.

– Om vi tittar på skuldsidan är en stor del av fastighetsbolagens obligationslån utställda i euro. När det här ska refinansieras över tid är de därför beroende av europeiska investerare, säger Louis Landeman.

– Internationella investerare är så klart medvetna om vad som händer i Sverige och blir oroade. De kan bli mindre benägna att vilja vara med på en kommande refinansiering.