Swedavia: Inte affärsmässigt att driva Bromma

TT

Publicerad 2020-09-14

Det är inte längre affärsmässigt motiverat att driva Bromma flygplats, enligt en konsekvensanalys gjord av den statliga flygplatsoperatören Swedavia.

En förtida avveckling är dock ett politiskt beslut, enligt Swedavia, som nu lämnat analysen till Näringsdepartementet.

Krisen för flygmarknaden i covid-19-pandemin saknar motstycke, enligt Swedavias vd Jonas Abrahamsson.

"Bromma kommer sannolikt att ha ett kapacitetsöverskott på grund av låga trafikvolymer under lång tid framöver. Kostnaden för det skulle i förlängningen komma att bäras av resenärer och redan sargade flygbolag, vilket vi inte bedömer är möjligt", skriver han.

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot Bromma flygplats. Arkivbild.

Första steg mot avveckling

Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) tolkar beskedet som ett första steg mot en avveckling.

"Då Swedavia gör denna konsekvensanalys på begäran av näringsdepartementet förutsätter jag att regeringen förstår att en påbörjad avveckling är irreversibel", skriver hon i ett pressmeddelande.

Hon tillägger att detta gör frågan om en kapacitetsökning på Arlanda flygplats högaktuell. Hon kräver att regeringen nu ger Trafikverket i uppdrag att planera för en tredje parallellrullbana på flygplatsen och även stärka förbindelserna med tåg och väg till Arlanda.

"Arlanda finns i dag inte med som objekt i Trafikverkets uppdrag till nationell plan, men måste omedelbart tillföras då huvudstadsregionens konkurrenskraft står på spel", skriver König Jerlmyr.s

Socialdemokraternas gruppledare i närings- och trafikutskottet i riksdagen meddelar samtidigt att man vill att Swedavia kallas till riksdagen för att presentera sina planeringsförutsättningar och utmaningar.

"För Socialdemokraterna är det viktigt att vi har tillgängliga kommunikationer i hela landet som stärker svensk konkurrenskraft både under och efter den rådande pandemin. Nyttjandet av flygplatserna som drivs ska vara hög och vägas mot till exempel planer på utbyggnad av bostadsområden. Samtidigt som förutsättningar för ambulans- och räddningsflyg inte får äventyras", skriver de i en kommentar.

En konsolidering möjlig

Åke Svensson, styrelseordförande i Swedavia, betonar att det rör sig om ett politiskt beslut att stänga Bromma i förtid, som "bör fattas med ett bredare samhällsperspektiv i beaktande".

Men slutsatsen av konsekvensanalysen, beställd av den statliga ägaren, är tydlig.

"En konsolidering av flygtrafiken i Stockholmsregionen till Stockholm Arlanda Airport är möjligt", skriver Svensson i ett pressmeddelande.

Han är inne på samma spår som König Jerlmyr. En förutsättning för att lägga ned Bromma flygplats i förtid är dock att Arlanda får långsiktiga förutsättningar för att utvecklas i takt med samhällets behov, enligt Svensson.

Enligt Swedavias analys skulle den kommersiella flygtrafiken på Bromma på kort sikt få plats på Arlanda utan några betydande infrastrukturinvesteringar. Och på längre sikt krävs oaktat om Bromma läggs ned eller ej ytterligare satsningar på Arlanda – som ytterligare en rullbana.