Mörka siffror för kinesisk ekonomi

TT-AFP

Publicerad 2022-05-16

Byggnadsarbetare i Shanghai, Kina. Arkivbild.

Covid-nedstängningarna sätter spår i såväl Kinas industriproduktion som detaljhandel.

Detaljhandeln minskade med 11,1 procent i april jämfört med samma period föregående år, den lägsta siffran sedan mars 2020 när pandemin bröt ut i stor omfattning.

Även den kinesiska industrin har gått på lågvarv i samband med omfattande nedstängningar bland annat i Shanghai. Industriproduktionen minskade 2,0 procent under april enligt siffror från det nationella statistikkontoret.

Även arbetslösheten har påverkats och uppgår nu till 6,1 procent.