Brakförlust för Venue Retail Group

TT

Publicerad 2020-06-23

Osäkra utsikter för Accent och dess ägare Venue Retail Group. Arkivbild.

Kläd- och skokoncernen Venue Retail Group gjorde en förlust efter skatt på 58,4 miljoner kronor för tremånadersperioden mars–maj.

Under motsvarande period i fjol gjorde bolaget, som är satt under företagsrekonstruktion, en förlust på 23,6 miljoner kronor.

Försäljningsintäkterna sjönk med 94 miljoner till 68 miljoner kronor.

I Venue Retail Group ingår bland annat butikskedjorna Rizzo och Accent.

Hur coronautbrottet kommer att påverka koncernen är i dagsläget svårbedömt, skriver bolaget i delårsrapporten.