SBAB: Rekordnedgång på bopriserna i september

Beata Wallsten/TT

Publicerad 2022-10-02

Bostadsprisraset har inte nått botten, enligt SBAB. Priserna kan falla så mycket som 20 procent innan det vänder. Arkivbild.

Bostadspriserna fortsätter att falla fritt – som allra mest i norra Sverige, enligt SBAB och Boolis senaste prisindex.

Förra månadens nedgång blev den största sedan indexet började beräknas.

Bostadspriserna fortsatte att falla på bred front i landet under september. Men på vissa håll var nedgångarna mer dramatiska än på andra.

Lägenhetspriserna gick tillbaka ytterligare i samtliga regioner men som allra mest i norra Sverige och i Malmö, där priserna sjönk med närmare 3 procent. Även på husfronten föll priserna som mest i norra Sverige, med dryga 5 procent, följt av Göteborg där priserna sjönk med knappt 5 procent.

Varför priserna backade som allra mest i norra Sverige under september är svårt att säga utifrån de enskilda månadssiffrorna, enligt Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– När vi tittar över tid så är det lite olika prisfall under olika månader i olika regioner. Men ofta brukar prisfallen komma först i Stockholm och sedan kan andra regioner följa efter, säger han.

Stora prisfall

Även i Stockholm backade huspriserna med nästan 4 procent.

– Det är ganska stora prisfall på en enskild månad, säger Robert Boije.

Bostadsprisraset i september är det största sedan SBAB och Booli började räkna med sitt prisindex, vilket var 2013. I Sverige som helhet och med säsongsrensade termer sjönk lägenhetspriserna med 1,2 procent, och huspriserna med 1,8 procent.

Botten inte nådd

Sedan toppen har lägenhetspriserna backat sammanlagt med mellan 8 och 10 procent, beroende på region. I storstäderna, Stockholm och Göteborg, ännu mer för villapriserna. Tillbakagången där ligger nu på minus 14 procent.

Botten är däremot långt i från nådd. Enligt SBAB:s prognos kan priserna falla så mycket som 20 procent till följd av de stigande räntorna, fram till nästa vår.

– Så om den prognosen ska slå in måste priserna falla ganska brant under de kommande månaderna, säger Robert Boije.

Indexområde1 månad3 månader12 månaderHittills i årSedan max
Lägenheter
Stockholm-0,7 procent-3,5 procent-4,8 procent-6,1 procent-10,4 procent
Göteborg-2,1 procent-5,2 procent-7,9 procent-8,8 procent-10,5 procent
Malmö-2,9 procent-6,4 procent-4,6 procent-4,5 procent-9,7 procent
Norra Sverige-2,9 procent-4,8 procent-7,5 procent-1,8 procent-10,3 procent
Mellersta Sverige-0,5 procent-5,2 procent-6,0 procent-4,7 procent-8,2 procent
Södra Sverige-1,7 procent-4,5 procent-4,2 procent-4,8 procent-8,3 procent
Hus
Stockholm-3,7 procent-4,2 procent-11 procent-12,1 procent14,3 procent
Göteborg-4,7 procent-6,0 procent-11,1 procent-10,6 procent-14,1 procent
Malmö0,1 procent-5,5 procent-7,5 procent-7,8 procent-10,4 procent
Norra Sverige-5,2 procent-6,3 procent-1,5 procent1,4 procent-8,6 procent
Mellersta Sverige-4,3 procent-8,7 procent-7,0 procent-3,9 procent-9,8 procent
Södra Sverige-2,2 procent-5,6 procent-5,9 procent-5,6 procent-8,8 procent