Satsningar på hushållen: "Ingen är vinnare"

Joakim Hugert Lundberg/TT

Publicerad 2023-04-17

Tuffa tider för svenska hushåll. Arkivbild.

Regeringens vårbudget innehåller satsningar på de mest utsatta hushållen, men att peka ut några budgetvinnare är svårt, enligt experter.

– Ingen är vinnare, varken i det ekonomiska läget vi befinner oss i eller i budgeten, säger Shoka Åhrman, sparekonom på SPP.

Totalt satsar regeringen 4 miljarder kronor i vårändringsbudgeten. Förra årets vårbudget uppgick till 30 miljarder kronor.

Bostadsbidraget – som förlängs och höjs – är den enda budgetposten som är riktad direkt mot hushållen.

– Att säga att hushållen är vinnare är en generös tolkning. Det är svårt att se någon vinnare i en sådan här budget, säger Américo Fernández, SEB:s privatekonom.

– Regeringen säger framför allt att man måste värna om inflationen, vilket är ett annat sätt att säga att man egentligen inte kan göra något för att stötta hushållen.

Krockkuddar som läggs ut

Det så kallade tilläggsbeloppet till barnfamiljer som får bostadsbidrag förlängs till årsskiftet och höjs från det tidigare maxbeloppet på 1 325 kronor till 2 100. Drygt 110 000 barnfamiljer får bostadsbidrag i dag, och av dessa består merparten av ensamstående mammor.

– Det är en bra satsning eftersom den är riktad. I det här läget kan man inte ha för breda satsningar, säger Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, och tillägger:

– Att man väljer att satsa på barnfamiljer med förlängt bostadsbidrag indikerar att man lägger ut krockkuddar för de med svagast ekonomi.

Bidragssatsningen har också stött på kritik – eftersom det riskerar att leda till ett nollsummespel för de barnfamiljer som både får bostadsbidrag och försörjningsstöd, skriver SvD.

För dem kan den ekonomiska situationen bli oförändrad, då försörjningsstödet minskas i samma mängd som bostadsbidraget höjs.

– Det ena bidraget riskerar att slå ut det andra stödet, säger Américo Fernández.

Verktygslådan ekar tomt

Privatekonomen anser att budgeten i övrigt signalerar att vi är på väg tillbaka mot mer normala tider.

– Det vi har vant oss vid sedan pandemin är att allt har blivit krispolitik, som motiverar att man gör en massa extra åtgärder. Nu börjar vi röra oss tillbaka från det.

– Budgeten visar också att regeringens verktygslåda ekar tomt när det gäller handlingskraftiga åtgärder, säger Américo Fernández.

Han skriver under på regeringens idé att inte bedriva alltför expansiv och generell finanspolitik.

– Regeringens budskap till hushållen är: Ni behöver hantera det här med egna sparmedel och dra ned på konsumtionen – för vi vill inte driva upp inflationen, för det måste bekämpas med högre räntehöjningar, vilket slår mot er ekonomi i slutändan.

Shoka Åhrman pekar på att regeringens handlingsutrymme för stora satsningar och reformer är begränsad till följd av inflationen.

– Regeringen för en stram finanspolitik och prioriterar inflationsbekämpning. Inga finanspolitiska stimulanser kommer i vår utan dessa kan komma i höst om inflationen faller tillbaka. Och omfattningen på budgeten är därför begränsad, säger hon.