Fortsatt tufft för dagligvaruhandeln

TT

Publicerad 2023-05-16

Även om inflationstakten mattats av påverkas försäljningsutvecklingen negativt. Arkivbild.

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,5 procent under april 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker uppgick under april till 16,9 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex, jämfört med samma månad ett år tidigare. Detta trots att livsmedelspriserna sjönk något under april månad isolerat.

Men den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln i april estimeras till minus 10,4 procent.

”Den prisjusterade försäljningstillväxten är fortsatt negativ för dagligvaruhandeln. Det vi kan se är att inflationstakten har mattats av under april, även om priserna jämfört med för ett år sedan är betydligt högre”, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i april till 7,2 procent jämfört med april 2022. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 7,7 procent. Hemleverans minskade med 1,6 procent och upphämtning i butik med 14,7 procent.