Riksbanken krymper direktionen

TT

Publicerad 2023-04-21

Riksbankens direktion krymper till fem ledamöter när Henry Ohlsson, vice riksbankschef, lämnar sitt uppdrag i förtid i sommar. Arkivbild

Riksbanksfullmäktige har beslutat att inte utse någon ny ledamot till Riksbankens direktion för att ersätta Henry Ohlsson, som enligt tidigare besked avgår i förtid i sommar.

”Direktionen kommer därför att bestå av fem ledamöter från och med den 1 juli 2023”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Enligt den nya riksbankslagen som trädde i kraft i år ska direktionen bestå av fem ledamöter. Men det finns en övergångsbestämmelse som öppnar för att ha kvar sex ledamöter till utgången av 2028 – en möjlighet som fullmäktige nu alltså valt att inte utnyttja.