Regeringen vill slopa skatt för värmekraft

Beata Wallsten/TT

Publicerad 2022-09-05

Införandet av avfallsförbränningsskatten ledde till bromsade investeringar i värmekraftverken, enligt finansminister Mikael Damberg (S).

För att kunna öka elproduktionen från kraftvärmeverken vill regeringen ta bort skatten för avfallsförbränning. Skattesänkningen lär dock dröja.

Landets serverhallar ska få stå för notan.

I dag utnyttjas inte en stor del av värmekraftverkens kapacitet runt om i landet. Därför föreslår regeringen nu att skatten för avfallsförbränning ska tas bort.

– Genom att ta bort skatten på avfallsförbränning så skapar vi bättre förutsättningar för att producera mer el när det behövs som mest. Flera av kraftverken står över hela Sverige så de är ett bra bidrag till en ökad kraftproduktion på kort sikt, säger finansminister Mikael Damberg (S) till TT.

– Att ta bort skatten på avfallsförbränning ger bättre förutsättningar för de investeringar som krävs, fortsätter han.

Ingen effekt i vinter

Hur mycket mer elproduktion som detta kommer att leda till på sikt kan finansministern däremot inte svara på än.

– Men vi har sett att införandet av skatten fick en viss effekt och bromsade investeringarna. Jag har inte fått något underlag med någon siffra som jag kan räkna på än, säger Mikael Damberg.

TT: Men kommer vi att kunna få se en effekt av detta redan i vinter?

– Skattejusteringen i sig kommer att kunna införas under nästa år, exakt datum får vi se beroende på vad remissinstanserna säger. Det är en ganska snabb skattejustering vi gör.

Mikael Damberg tillägger att Svenska kraftnät samtidigt har fått i uppdrag av regeringen att maximera kraftvärmeverkens bidrag till elsystemet.

– Där väntar vi oss snart ett svar från Svenska kraftnät hur mycket kraftvärmeverken kan öka produktionen i vinter.

Som en reaktor

Enligt Energiföretagens uppskattningar är det från 500 och upp till 1 000 megawatt som kan frigöras i kapacitet för elproduktion, motsvarande ungefär en kärnkraftsreaktor.

Enligt branschen så är det främst skatterna på bioolja och avfallsförbränning som hämmar kraftvärmen på både kort och lång sikt. Biooljan används för att driva vissa av värmeverken under årets kallaste dagar.

Att det blir för dyrt att både producera fjärrvärme och el i kraftvärmeverket på grund av biooljeskatten gör att produktionen av el ofta prioriteras ned, enligt Lina Enskog Broman, som är ansvarig för fjärr- och kraftvärme och fjärrkyla på Energiföretagen.

Skatten för bioolja lämnar däremot regeringen som den är, för nu. Men ett slopande av biooljeskatten skulle få en större effekt för elproduktionen på kort sikt, enligt Enskog Broman.

– Här har vi haft problem sedan biooljeskatten infördes, säger hon.

Serverhallarna står för notan

Slopandet av skatten ska finansieras av att ta bort den skatterabatt som i dag finns för de stora serverhallarna runt om i landet, som i dag betalar lägre energiskatt.

Skattesänkningen för avfallsförbränningen beräknas kosta runt 400 miljoner kronor och att man nu tar bort den tidigare skatterabatten för serverhallarna kommer leda till ökade skatteintäkter om 300 miljoner kronor, enligt regeringen.

– Vi måste göra det som krävs för att energieffektivisera. Det är rimligt att de här bolagen som opererar nu får ytterligare incitament att genomföra energieffektiviseringar och dra ner då sin konsumtion, säger Mikael Damberg.