Damberg föreslår vårbudget för 30 miljarder

Peter Wallberg/TT

Lars Larsson/TT

Publicerad 2022-04-18

Finansminister Mikael Damberg (S) kan få problem med att få igenom vårbudgeten i riksdagen. Arkivbild.

Regeringen presenterar på tisdag en vårändringsbudget på runt 30 miljarder kronor.

Men den kan komma att röstas ned av högeroppositionen senare i vår.

Vårändringsbudgeten präglas av kriget i Ukraina med bland annat kompensation för prisökningar till följd av kriget.

”Regeringen lägger nu fram en vårbudget som, tillsammans med tidigare beslutade åtgärder sedan invasionen, uppgår till 35 miljarder kronor”, skriver finansminister Mikael Damberg (S) på DN debatt.

Vårändringsbudgeten innebär förändringar i den innevarande budgeten för 2022. Nästan alla förslag är kända sedan tidigare.

I den finns till exempel fyra miljarder till pensionärer med lägst pension i form av ett garantitillägg, åtgärder riktade mot hushållen för att kompensera för prisökningar på el, livsmedel och drivmedel, samt klimatåtgärder och olika pandemistöd.

En stor post, 10,3 miljarder, är kostnader för mottagandet av flyktingar från Ukraina. En stor de av den summan ska dock finansieras med biståndspengar.

Kan utmanas

I debattartikeln nämner även Damberg upprustning av försvaret, men de extra försvarsanslag fanns redan med i en extra ändringsbudget tidigare i år. Sammanlagt har regeringen lagt fram sex extra ändringsbudgetar under året, med åtgärder för tiotals miljarder kronor utöver vårändringsbudgeten.

Vårändringsbudgeten ska beslutas av riksdagen senare i vår. På åtminstone ett område, pensionerna, ser det ut att bli politisk strid som kan leda till att regeringens förslag utmanas.

Högeroppositionen är kritisk till hur garantitillägget för de med lägst pensioner utformats och vill stärka pensionärernas ekonomi på andra sätt.

”Höger­partierna i riksdagen är nu Sveriges pensionärer svaret skyldiga: i ett läge där matpriserna ökar, kommer ni att rösta för garantitillägget?”, skriver Damberg på DN Debatt.

Han pekar där på att en halv miljon pensionärer får tusen kronor mer i månaden med regeringens förslag, som är tänkt att börja gälla i slutet av augusti.

För att kunna utmana regeringens vårändringsbudget måste dock M, KD och SD enas om ett gemensamt förslag som får stöd av L. Dessutom måste Centern lägga ned sina röster.

I höstas röstade Centerpartiet på sin egen budgetmotion, inte med regeringen. Det gjorde att högeroppositionen fick igenom sina budgetförslag.

Inflation oroar

Samtidigt som vårändringsbudgeten lägger regeringen också fram sin ekonomiska vårproposition. Den innehåller riktlinjer för den fortsatta ekonomiska politiken, samt prognoser och bedömningar över hur svensk ekonomi kommer att utvecklas.

”Sverige är i jämförelse med andra ­länder väl rustat att möta krisen tack vare starka offentliga finanser, en robust arbetsmarknad och stabil ekonomisk tillväxt, även om tillväxtförväntningarna har reviderats ned till följd av kriget”, skriver Damberg på DN Debatt.

Den stigande inflationen, den högsta på 30 år, kan komma att ge Damberg huvudvärk. Den riskerar att bromsa tillväxten och kan ställa siffrorna i budgetens ekonomiska prognos på ända.

”I ett läge med hög inflation är det särskilt viktigt att bedriva en ansvarsfull finanspolitik som inte riskerar att urholka hushållens plånböcker ännu mer. Alla riksdagens partier måste bidra till att säkra Sveriges ekonomiska uthållighet. Breda ofinansierade reformer riskerar att spä på inflationen och skapa stora budgetunderskott”, skriver Damberg på DN Debatt.

Av åtgärder för runt 30 miljarder kronorna i vårändringsbudgeten är de flesta inte finansierade. Undantaget är de 10,3 miljarderna till flyktingmottagandet.

Men många av de andra åtgärderna är tidsbegränsade och ska inte belasta kommande budgetar.

Rättad: Nu med korrekta uppgifter om vilka partier som måste enas för att kunna utmana vårändringsbudgeten.