Stålbad väntar för livsmedelsbranschen

TT

Publicerad 2022-11-09

Smör är en av många varor som blivit allt dyrare. Arkivbild.

Minskad försäljning, sjunkande lönsamhet och ökande kostnader.

Den kommande vintern är på väg att bli ett stålbad för svenska livsmedelsproducenter, enligt branschorganisationens konjunkturbrev.

Såväl försäljningen på hemmamarknaden liksom exporten minskade för de svenska producenterna under det tredje kvartalet, framför allt under september. Dessutom märks i inflationstider ett ändrat konsumtionsbeteende där man nu jagar billigare alternativ.

”För 53 procent av företagen levde kvartalet inte upp till försäljningsprognoserna från andra kvartalet”, skriver Livsmedelsföretagen i sitt konjunkturbrev för tredje kvartalet.

Branschorganisationen ser heller ingen förändring i närtid, snarare tvärtom där medlemsföretagen räknar med väldigt svag utveckling det närmaste året utifrån att hushållen nu brottas med såväl höga elräkningar som kraftigt ökande räntekostnader. Det gör att man reviderar ned försäljningsprognosen.

”Om prognosen blir verklighet kommer det bli den snabbaste volymminskningen i konjunkturbrevets 13-åriga historia”, skriver Livsmedelsföretagen.

31 procent av de tillfrågade företagen överväger nu att säga upp anställda som en kompensation för de stigande elpriserna medan 14 procent i sin tur överväger att flytta sin produktion till ett elområde där kostnaderna kan minska.

”Nio procent av företagen överväger att flytta produktion till anläggningar i andra länder, medan fyra procent redan har gjort det”, skriver Livsmedelsföretagen i konjunkturbrevet.