USA vill se ökad oljeproduktion

TT-Reuters

Publicerad 2021-08-11

USA vill att Opec ökar oljeproduktionen.

USA:s regering uppmanar Opec och dess allierade länder att öka oljeproduktionen. Nuvarande produktionsnivå är för låg och utgör ett hot mot den globala ekonomiska återhämtningen, enligt Vita huset.

Uttalandet spädde på nedgången i oljepriserna. Klockan 13.25, svensk tid, hade Nordsjöoljan fallit i pris med 1,4 procent till strax under 70 dollar per fat. Men räknat från årsskiftet har oljepriset stigit med drygt 35 procent, med stöd av Opecländernas produktionsbegränsningar.