Elstödet till hushåll fördröjs ytterligare

Lars Larsson/TT

Publicerad 2023-04-12

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Fem miljoner hushåll får vänta ytterligare på elstöd. Regeringens plan på utbetalning i vår har försenats.

– Men vi pratar inte om i höst, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) till TT.

Busch säger, i samband med ett besök på kärnkraftverket i Forsmark, att hon så sent som förra veckan hade en avstämning med berörda departement och att ”väldigt mycket ligger i fas” vad gäller den andra omgången elstöd till hushållen.

Hon vill inte gå in på vad som inte är klart.

Denna gång ska också hushåll i norra Sverige, i elområde 1 och 2, få del av stödet. De fick inte del av det första stödet som de flesta hushåll i södra Sverige vid det här laget har fått.

Stödet finansieras med flaskhalsavgifter som i huvudsak har betalats in till Svenska kraftnät av elkunder i södra Sverige. Det nu aktuella stödet beräknas uppgå till cirka tio miljarder kronor, det första antas ha omfattat cirka 17 miljarder.

Tidigare har Ebba Busch och andra regeringsföreträdare sagt att den andra omgången elstöd till hushållen ska betalas ut av Försäkringskassan någon gång under våren. Men energi- och näringsministern låter inte lika säker på det längre.

Pratar månader

– Prognosen ser god ut för att vi om några veckor skulle kunna återkomma med lite mer precisering i tid, jag vågar inte säga ett datum. Men ett tidsspann i alla fall, säger Busch men framhåller att hennes bedömning är att det inte dröjer till i höst.

– Vi pratar månader, inte halvår, så mycket vågar jag säga.

Regeringen har fått kritik för att en del pengar i den första omgången hushållsstöd till södra Sverige gick till företag, sannolikt fanns en rad näringsidkare som har en enskild firma bland dem. Det kan handla om lantbrukare med elavtalet på hushållet där Försäkringskassan inte kunnat skilja ut hushåll och företag. Den som fick högst elstöd fick över 700 000 kronor för perioden oktober 2021 till och med september 2022.

I det nu aktuella stödet för november och december finns ett tak för hur mycket förbrukning som kan ges stöd.

Företag väntar

Företag i södra Sverige väntar ännu på sitt första elstöd. Regeringens ambition är att de ska kunna börja söka stöd den 30 maj, förutsatt att stödmodellen godkänns av EU-kommissionen.

I valrörelsen lovade de nuvarande regeringspartierna och stödpartiet SD att en modell som skydd mot höga elpriser skulle finnas på plats den 1 november och hushållens och företagens ekonomi vara räddad till jul.

Den första omgången elstöd till södra Sverige började betalas ut i slutet av februari.

Följ ämnen i artikeln