Fler pratar ekonomisk oro med psykologen

Johanna Ekström/TT

Publicerad 2023-05-07

Inflationen, räntorna och oro över jobbet.

Det kommer upp i allt fler psykologsamtal, vittnar flera digitala psykologtjänster om.

När kriget i Ukraina bröt ut märkte psykologerna hos den digitala psykologtjänsten Mindler ett kraftigt ökat behov av att prata om det.

Nu märks den ekonomiska oron av.

– Många av våra psykologer beskriver det som något som tas upp i samtalen, det är en extra stress, säger Louise Lind som är psykolog och forsknings- och utvecklingsansvarig hos Mindler.

Bolagets 250 psykologer genomför mellan 15 000 och 20 000 videosamtal med patienter varje månad. Enligt Louise Lind är ekonomisk oro i sig inget som behandlas, men det är något som kommer upp allt oftare i övrig behandling.

– Stress över ekonomi är så otroligt normalt och allmänmänskligt. Om någon söker sig till oss enbart för det skulle vi inte starta en behandling, utan i stället försöka hjälpa till med lite råd, säger hon.

Fler söker för ångest

Däremot ser bolaget tydligt att allt fler söker för oro och ångest. Antalet har dubblerats under årets första månader jämfört med samma period 2022.

Enligt Louise Lind finns det inget rakt svar på orsaken bakom ökningen.

– Det kan ha att göra med en stark stress och oro över allt som pågår i omvärlden, men också över stressen att inte veta om pengarna kommer att räcka till, säger hon.

Samma trend ser den digitala psykologtjänsten Ahum. Andelen som söker för oro eller ångest har ökat med 160 procent på ett år.

– Allt fler av våra terapeuter har börjat prata om ekonomin och den effekt den har på människor, det märker vi på de gemensamma möten vi har varje månad. Det är diskussioner om räntor, ekonomin och hur människor ska klara det, säger bolagets vd Alireza Aromäki Ghahremani.

Han tycker att hur människor mår är något som politikerna och Riksbanken borde fundera på.

– Folk är oroliga över att förlora sina jobb, för familjen, för att de ska kunna behålla sina lägenheter. Den oron borde de ha med sig mer i sina beslut, säger han.

Samband med psykisk ohälsa

Nätläkaren Kry har däremot inte sett någon specifik ökning av samtal som handlar om ekonomisk oro, enligt Martin Forster, kvalitetsansvarig för bolagets psykologiverksamhet.

– Vi har inte sett det än, men däremot finns det data och undersökningar från Folkhälsomyndigheten som visar på tydliga samband mellan ekonomiska svårigheter och ökad risk för psykisk ohälsa, säger han.

Bland annat pekar myndigheten på det sambandet i sin stora folkhälsoenkät, vars resultat presenterades i höstas.

Själva enkäten gjordes dock under våren 2022 och myndigheten konstaterade därför att ”det finns skäl att anta” att fler har fått svårare att klara sina löpande utgifter sedan enkäten genomfördes.

– Det kommer att bli fler människor som lider av det här. Om de sedan dyker upp hos vården eller inte är svårt att veta, säger Martin Forster.

TT: Behöver man psykologhjälp för ekonomisk oro?

– Det är ett reellt problem som inte går att prata bort. Men, med det sagt, så är det många som hamnar i kris, depression och ångest på grund av olika reella problem. Man kanske förlorar jobbet och måste flytta. Det är livskriser där det är adekvat att bli stressad och deppig, säger Martin Forster och fortsätter:

– Det kan hänga kvar och bli ett växande problem hos många, och det är då det blir till psykisk ohälsa, säger han.

Följ ämnen i artikeln