Grönt ljus för omdiskuterad gruva i Pajala

Johanna Ekström/TT

Publicerad 2022-12-01

Kartan visar var gruvan i Kaunisvaara, som nu får utökat tillstånd, ligger.

Gruvbolaget Kaunis Iron får rätt att bedriva verksamhet i gruvan i Kaunisvaara utanför Pajala i ytterligare 35 år.

Bolagets vd Klas Dagertun kallar det för ”en glädjens dag” – andra är mindre nöjda.

– Jag är väldigt besviken och förvånad, säger Camilla Wikland som företräder Gabna sameby.

Kaunis Iron får tillstånd att fortsätta gruvverksamheten utanför Pajala, skriver mark- och miljödomstolen i Umeå i en dom på torsdagen. Bolaget får också tillstånd att öppna två nya dagbrott och att utöka vissa anläggningar på gruvområdet.

Klas Dagertun, vd på Kaunis Iron, kallar det för en ”glädjens dag”.

– Det här är jätteviktigt för Kaunis Iron och våra anställda, men det finns också ett värde för Pajala kommun, dess medborgare och näringsliv. I ett vidare perspektiv är det viktigt för Sverige som en gruv- och exportnation, säger han.

Motparterna i målet har varit många. Alltifrån svenska och finska myndigheter till privatpersoner och Gabna sameby.

Klas Dagertun räknar med att domen blir överklagad till Mark- och miljööverdomstolen.

– Det är väldigt positivt att vi har fått ett verkställighetsförordnande som innebär att vi kan ta väsentliga delar av domen i anspråk även om den överklagas, säger han.

Olägenheter för rennäring

Rätten konstaterar att det ”uppstår vissa olägenheter för rennäringen” samt att det även blir viss påverkan på naturvärden.

”Domstolen har emellertid kommit fram till att verksamheten inte påtagligt kommer att skada riksintressena”, säger rättens ordförande Emma Önneby i en kommentar.

Camilla Wikland på Hope advokater företräder Gabna sameby. Hon delar inte rättens bedömning.

– Jag är väldigt besviken och förvånad över hur domen är formulerad, och så klart besviken över utgången, säger hon.

Hon anser att domen är skriven på ett sätt som gör att rätten undgår att pröva fullt ut hur rennäringen påverkas av trafiken till och från gruvan.

– Vi ifrågasätter inte vägarna, utan det är den tunga gruvtrafiken som är problemet. Om inte gruvtrafiken är där kan samebyn använda området trots att det är en väg där, säger hon och fortsätter:

– Många, många gruvor ligger inom Sápmi. Ska man inte pröva rennäringen i förhållande till gruvtransporter är jag genuint orolig över hur man ska kunna få till riktiga prövningar av gruvverksamheter.

”Omfattande brister”

Enligt Naturvårdsverket borde tillståndet inte ens ha prövats. Myndigheten anser att miljökonsekvensbeskrivningen inte har varit tillräcklig. Gruvan hotar viktig myrmark och närliggande vattendrag, enligt myndigheten.

I en kommentar skriver Naturvårdsverket att man nu ska ”läsa och analysera domen noga för att sedan ta ställning till om domen föranleder någon åtgärd från Naturvårdsverkets sida”.

I januari fick Kaunis Iron rätt i mark- och miljödomstolen att fortsätta bryta järnmalm i gruvan i Kaunisvaara utanför Pajala. Det tillståndet sträckte sig enbart till 2025.

Domstolen bedömer att det kommer att krävas omfattande och stränga villkor för den fortsätta verksamheten.

Tillståndet gäller i 35 år och omfattar brytning av maximalt 10 miljoner ton järnmalm per år.

Följ ämnen i artikeln