Trenden bruten – manliga löner drar ifrån

TT

Publicerad 2022-06-21

Långvarig trend med minskade löneskillnader mellan könen har vänt. Arkivbild.

För första gången sedan 2007 ökar löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Om det är ett trendbrott eller tillfälliga effekter av pandemin är för tidigt att avgöra, enligt Medlingsinstitutet.

”Vi kan ännu inte avgöra om pandemin bara tillfälligt påverkade utvecklingen eller om den innebar ett steg tillbaka i jämställdhetsarbetet som kan ta lång tid att reparera”, skriver Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett pressmeddelande.

Jämfört med 2020 ökade löneskillnaden med 0,2 procentenheter under 2021.

Under förra året tjänade en kvinna i genomsnitt 35 100 kronor i månaden, vilket är 90,1 procent av männens 39 000 kronor. Löneskillnaden var därmed 9,9 procent. Om man rensar för de faktorer som går att förklara, som exempelvis ålder, utbildning och olika yrken återstår ändå en oförklarad skillnad mellan könen på 4,5 procent.

Pandemin slog hårdast mot privatanställda arbetare. Det är också i denna grupp som löneskillnaden mellan könen har ökat kraftigt, enligt Medlingsinstitutet.