Storbanker hotas av klimatböter

TT-Bloomberg

Publicerad 2023-11-22

Europeiska centralbanken (ECB), med chefen Christine Lagarde, har varnat ett 20-tal storbanker med böter om de inte åtgärdar brister i sin hantering av klimatrisker. Arkivbild

Europeiska centralbanken (ECB) har varnat ett 20-tal europeiska storbanker för att de kan bötfällas om de inte åtgärdar brister i hanteringen av klimatrisker, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg med hänvisning till källor.

ECB har tillsynsansvar för de 109 största och systemviktiga bankerna i Europa. Men exakt vilka banker som har varnats är inte offentliggjort.

Varje varnad bank har fått en egen deadline av ECB för när bristerna ska vara åtgärdade.

ECB har tidigare påpekat att banker inte gör tillräckligt för att förbereda sig för effekterna från extremväder och andra konsekvenser av klimatförändringar på tillgångar i sina balansräkningar. Det har från ECB:s håll även efterlysts riskanalyser kring hur bankerna ska hantera kunder med stort klimatavtryck i verksamheten som löper risk att gå omkull i klimatomställningen.

I oktober flaggade EU:s bankmyndighet EBA för att det kommer en uppdatering av reglerna kring kapitalkrav på banker för att det bättre ska täcka in risker när det gäller miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

ECB-varningen kommer samtidigt som en färsk rapport från organisationen Share Action visar att 20 europeiska storbanker från länder som Storbritannien, Schweiz och Norge saknar realistiska klimatmål för hur man ska ha uppnå noll i nettoutsläpp till 2050.

Enligt rapporten ska bankerna dessutom felaktigt marknadsföra tjänster och produkter som ”gröna” trots att de inte är det.