Cementa

Skydd av blomman nipsippa hotar förvärra cementkrisen

Av: 

John Granlund

NYHETER

Cementkrisen fortsätter – nu föreslår Länsstyrelsen på Gotland att delar av riksintresset för Cementas kalkbrytning ska bli naturreservat.

Syftet är bland annat att skydda blomman nipsippa samt väddnätfjärilen.

Cementa skriver i ett brev till regeringen att ett reservat på platsen ”väsentligt inskränker framtida förutsättningar att upprätthålla en svensk cementindustri”.

Cementas tillstånd för att bryta kalk på Gotland går ut sista oktober och efter det har bolaget varnat för att man tvingas ransonera cement till kunder runt om i landet.

Brytningen anses vara ett riksintresse men har stött på patrull efter att Mark- och miljööverdomstolen avvisat bolagets ansökan om förnyat tillstånd till kalkbrytning.

Nu varnar Cementa för ytterligare ett orosmoln för tillgången på cement i Sverige.

Det handlar om Länsstyrelsen på Gotlands planer på en utvidgning av naturreservatet Filehajdar på norra Gotland.

Lars Hjälmered Näringspolitisk talesperson för Moderaterna är kritisk till hur cementkrisen har hanterats och kräver att regeringen sätter ner foten för att trygga cementtillgången.
Den sällsynta blomman nipsippan har sin största förekomst i Europa på Filehajdar.

Larmar i brev

I ett brev till generaldirektören Ulla Sandborgh på näringsdepartementet, som ansvarar för cementfrågor, varnar bolaget för att planerna ”om det blir verklighet” skapar ”synnerligen besvärande ändrade förutsättningar” eftersom det äventyrar framtida tillstånd för kalkbrytning.

Cementa larmar i brevet för att planerna inskränker ”väsentligt framtida förutsättningar att upprätthålla en svensk cementindustri och skapa grundförutsättning för dess klimatomställning och därtill resulterar detta i en synnerligen försvagad försörjningstrygghet och beredskap som följd.”

Länsstyrelsen på Gotland har skickat ut ärendet på remiss till Cementa, ett flertal myndigheter och organisationer som Naturskyddsföreningen. Det planerade naturreservatet ligger i direkt anslutning till Cementas mark i Slite på norra Gotland.

”Länsstyrelsen avser att geografiskt utöka naturreservatet Filehajdar, samt besluta om nya föreskrifter och skötselplan. Beslutet innebär att ett hällmarkskomplex med äldre kalkbarrskogar, alvarmarker och våtmarker får ett långsiktigt skydd. Reservatet förväntas också bidra till att arterna nipsippa och väddnätfjäril uppnår en gynnsam bevarandestatus”, skriver länsstyrelsen i remissförfrågan.

Cementas tillstånd för att bryta kalk går ut sisa oktober.

Mycket ovanlig

De två arterna beskrivs av länsstyrelsens sällsynta och rödlistade. Särskilt nipsippan beskrivs som en ”raritet” av länsstyrelsen.

”Nipsippan är en mycket ovanlig och bildskön blomma som kan förgylla en vårutflykt.”, skriver man i beslutsförslaget.

Moderaternas näringspolitiska talesperson Lars Hjälmered är kritisk till hur cementkrisen har hanterats – och han kräver nu att regeringen sätter ner foten för att trygga cementtillgången i landet.

– Det är helt sanslöst att i det här läget komma med en sådan här aktivitet. Min slutsats är att regeringen måste sätta stopp för detta. Vi kan inte ha den typen av utökning som skulle kunna stoppa svensk cementproduktion. Potentiellt kan det här bokstavligen sätta stopp för kalkbrytning över huvud taget på Gotland, säger Lars Hjälmered.

Cementen måste säkras

Han efterlyser att samhällsintressen som cementtillgång tydligare vägs emot miljöintressen.

– Regeringen som styr myndigheterna måste gå in och ta det politiska ansvaret och säga att det är inte aktuellt att gå vidare med detta. Vi kan inte i ett läge där man vill bygga fler fundament till vindkraftverk, göra investeringar i järnvägar och vägar, lägga något sådant här. Det är helt sanslöst. Det måste man bara sätta stopp för, säger Lars Hjälmered.

Väddnätfjärilen är enligt länsstyrelsen både känslig och ovanlig.
Publisert:

LÄS VIDARE

Ministern pressades om cementkrisen: ”Historien luktar illa”

ÄMNEN I ARTIKELN

Cementa

Industri & tillverkning

Bygg & fastighet

Gotland

Regeringen

Lars Hjälmered

Djur & natur