Svenska skyddsrum i oklart skick – MSB-chefen ställer krav på regeringen

Uppdaterad 2022-03-03 | Publicerad 2022-03-02

Sverige har inte tillräckligt många dugliga skyddsrum att fly till i händelse av ett anfall, slår en utredning fast.

Dessutom har majoriteten av skyddsrummen inte kontrollerats på över tio år.

– Vi har flera gånger lyft frågan till regeringen om att kunna öka kontrollerna, säger Henrik Larsson, enhetschef på MSB.

Följ ämnen
Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina och hotet om krig i Europa har fått intresset för skyddsrum att skjuta i höjden. I dag finns det 64 000 skyddsrum i hela landet som tillsammans har plats för sju miljoner människor. Alltså står tre miljoner invånare utan.

Under 1900-talet gav staten fastighetsägare bidrag för att bygga skyddsrum. Men sedan 2002 har inga nya platser i skyddsrum tillkommit – samtidigt som befolkningen fortsätter att växa.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är man just nu nerringda med frågor om skyddsrummen.

– Jag tror att man har sett scener från Ukraina och hur människor tar skydd i källare och tunnelbanor och då börjar man se ”vad finns det för möjligheter för mig?”, säger Henrik Larsson, enhetschef på MSB.

Inte mål att alla ska ha skyddsrum

Enligt honom har det aldrig varit ett mål att alla invånare ska ha tillgång till skyddsrum. De ska framför allt finnas i de tätbebyggda områden som är svåra att evakuera snabbt och de som har ett militärstrategiskt intresse, säger Henrik Larsson.

I Sverige saknas skyddsrum för tre miljoner människor i de befintliga skyddsrummen som finns.

Skillnaderna i tillgång till skyddsrum varierar och högst täckning finns i storstäderna. I norr står flera kommuner helt utan skyddsrum. Men i glesbygd är det inte rimligt att ha skyddsrum, menar Henrik Larsson.

– Bor man i glesbygd så är det oftast så att man inte bor på en plats med hög risk för en attack. Då kan man kanske hålla sig hemma, gå ner i källaren eller evakuera, säger Henrik Larsson.

– Ju färre skyddsrum det finns på en plats, ju mindre risk är det för att det kommer en attack.

Han tycker att fokuset på antalet skyddsrum är för ensidigt och att Sverige aldrig har haft som mål att ha skyddsrum för hela befolkningen. Istället har man haft noggrant uttänkta planer där man evakuerar boende från platser vid en allvarlig hotbild.

– Man har haft noggranna planer för hur man ska evakuera, särskilda vägar man ska åka på och var människor ska inrymmas. Det har vi inte kvar idag, säger han.

Men om man inte byggt ut skyddsrum och inte har kvar evakueringsplaner uppstår det väl ett glapp?

– Ja det gör det, och därför håller vi på att jobba på såna planer, säger Henrik Larsson.

Inte kontrollerats på över 10 år

Skyddsrummen är byggda för att tåla tryckvågor från explosioner, gas och strålning. De ska ha vatten och toalett och man ska kunna klara sig i skyddsrummet i tre dagar. Under fredstider får fastighetsägarna använda dem för annat, som förråd till exempel. Men vid höjd beredskap ska de kunna ställas i ordning på 48 timmar.

Henrik Larsson, enhetschef på MSB.

Om alla skyddsrum är i ett tillräckligt bra skick och kan vara klara på den tiden vet inte MSB. Majoriteten av dem, 80 procent, har inte inspekterats på över tio år enligt en granskning från P1-programmet Kaliber. I en sökning hittar Aftonbladet ett skyddsrum på centrala Södermalm i Stockholm som inte kontrollerats sedan 2001.

Det innebär till exempel att man inte undersökt om de är tätade mot gas, om det finns tillfälliga toaletter eller om dörrar går att stänga som de ska.

– Det finns 64 000 skyddsrum och vi kontrollerar i den omfattning vi får medel från regeringen för det. Som minst fick vi pengar till att kontrollera 1000 av dem per år. Nu har vi fått för 2000 kontroller.

”Måste bygga ut”

Men MSB skulle helst öka takten.

– Vi har flera gånger lyft frågan för om man ska göra 5000 kontroller. Men vi har styrt kontrollerna till de områden som är mest militärt utsatta. Alla Gotlands skyddsrum är kontrollerade, säger Henrik Larsson.

MSB har i en rapport från 2017 sagt att man kan behöva bygga nya skyddsrum i vissa områden med hög risk.

Britt Bohlin som leder utredningen för civilt skydd har dragit en klar slutsats av Sveriges beredskap i händelse av ett krig. Det råder brist på dugliga skyddsrum. Men exakt hur många platser som saknas går hon inte in på.

– Låt oss återkomma om det. Men att vi ska bygga ut är jag helt övertygad om, säger hon till TT.

Skicket på rummen varierar.

– En del är i förvånansvärt gott skick, med tanke på att de är byggda på 1940-talet. Men det krävs naturligtvis underhåll av luftfilter och annat. I dag finns det också möjlighet att bygga fristående, väldigt funktionsdugliga, skyddsrum. Det finns alltså möjligheter, men vi har väldigt mycket att ta igen, säger Britt Bohlin.

– Vi tittar även på övriga skyddade utrymmen – vi har ju sett på bilder från Kiev att tunnelbanestationer är flitigt använda, till exempel. Vi har tidigare haft många sådana skyddade utrymmen i Sverige, säger Britt Bohlin.