Hård kritik mot livbolagen

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2004-03-15

Finans- inspektionen: Stora brister i styrning och kontroll

Livbolagens redovisning av internaffärerna med moderbolagen präglas av godtycke och det finns stora brister i styrningen och kontrollen.

Den salvan avlossar Finansinspektionen (FI) och kräver större öppenhet av livbolagen.

Det framgår av rapporten Internaffärer i nio livbolag som FI presenterade på måndagen.

Livbolagens rykte är skamfilat efter en lång rad uppseendeväckande internaffärer de senaste åren. Det är internaffärer där finanskoncerner som Skandia anses ha tjänat mycket pengar på livspararnas bekostnad.

- Livbolagen har inga rutiner, ingen kontroll och därmed ingen möjlighet att utvärdera sina villkor i avtalen med moderbolagen, säger FI:s generaldirektör Ingrid Bonde.

Det handlar om exempelvis köp av tjänster som kapitalförvaltning, försäljning, IT-tjänster och marknadsföring.

- I stort sett alla granskade bolag har otillfredsställande dokumentation av jämförelser, analyser och beslutsunderlag, säger Ingrid Bonde.

Måste kunna jämföra

FI kräver nu att livbolagen öppet redovisar hur priser sätts vid så kallade koncerninterna affärer.

- Vi kommer nu att skärpa tillsynen och etablera en god standard som gör att bolagen måste säkerställa att man rapporterar det här till FI så att avtalen går att jämföra och verifiera på ett marknadsmässigt sätt, säger Ingrid Bonde.

- Vi har dock inte kunnat styrka några otillåtna transaktioner.

Nu måste livbolagen följa de skärpta krav FI ställer och leva upp till den föreslagna standard som inspektionen utarbetat.

Men det finns inget krav från FI att livbolagen ska informera pensionsspararna om vilka kostnader bolagen har för olika tjänster, som de köper från moderbolagen.

Förtroendefråga

- Men vi uppmanar livbolagen att informera spararna hur de gör och vilka priser de har för att på det sättet öka öppenheten och öka förtroendet.

FI vill inte hänga ut något enskilt livbolag för att ha brutit mot försäkringslagen.

- Vi kan heller inte säga att något bolag har brutit mot lagen om otillåten vinstutdelning, säger Ingrid Bonde.

En skiljedom kommer senare i år att slå fast om Skandia bröt mot vinstutdelningsförbudet när bolaget sålde kapitalförvaltningsbolaget SAM till Den norske Bank och behöll hela köpeskillingen på 3,2 miljarder kronor.

Större delen av SAM:s värde bestod av uppdraget att förvalta Skandia Livs pensionssparares pengar.

Ilskna pensionssparare och Konsumentombudsmannen har krävt att minst 2 miljarder kronor borde tillföras pensionsspararna i Skandia Liv.

Den försäljningen godkändes av FI och kommer inte granskas igen av FI enligt Ingrid Bonde.

Dessa livbolag granskades - och kritiserades

CG Ström/TT

ANNONS